Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                   14 grudzień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                         14 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ                                                                                     17 grudzień 2012

acrobat Wyjaśnienie treści SIWZ Nr2                                                                              18 grudzień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie                                                                                                      07 styczeń 2012

acrobat Sprostowanie do rozstrzygnięcia                                                                       08 styczeń 2013