Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

    


Muzeum i Instytut Zoologii    

Polska Akademia Nauk

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa


Stacja Badawcza

Muzeum i Instytut Zoologii

Polska Akademia Nauk

ul. Wiśniowa

Łomna-Las 


 


Schemat dojazdu

 


 

 

 stara halastara hala 1

 
nowa hala


 stara hala 1


lab