Unia Europejska
 1. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
 2. Opis Warunków Zamówienia(pdf)
 3. Formularz ofertowy (docx)
 4. Informacja z otwarcia ofert (pdf)
 5. Informacja z o wyborze oferty (pdf)

Załączniki:

 1. SWZ (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (docx)
 3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa programu do analizy wyników sekwencjonowania NG”, nr DA-10/D/ZO/MIIZ/2022

 1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 2. Formularz ofertowy do zapytania

Zapytanie ofertowe nr DA-09/D/ZO/MIIZ/2022 pn. Dostawa oprogramowania do analizy wyników sekwencjonowania NGS

 1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 2. Formularz ofertowy do zapytania

Zapytanie ofertowe DA-08/D/ZO/MIIZ/2022, Dostawa programu do analizy wyników sekwencjonowania NGS


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3.Zmiana terminu składania ofert

Załączniki:

 1. SWZ (pdf)
 2. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (docx)
 3. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-07/D/ZO/MIIZ/2022 Dostawa systemu do sekwencjonowania RNA (MinION Mk1c)


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3. Zmiana terminu składania ofert

4. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)