Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Instytut zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu jest Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Wilcza 64, 00-679 Warszawa, zwanego w dalszej części ADO.

2. Zebrane dane drogą mailową oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www. będą przetwarzane przez ADO w celach realizacji kontaktu zwrotnego oraz w zakresie wynikającym z oczekiwań osoby nawiązującej kontakt.

3. Dane osobowe będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom (biuro prawne, firmy dostarczające programy zarządzania biurem oraz narzędzia informatyczne wykorzystywane na stronach internetowych i do obsługi systemu rejestracyjnego oraz. podmioty powiązane Kapitałowo z ADO. Przewidywanymi odbiorcami danych są inne podmioty, które współpracują ze ADO, jeśli będzie to niezbędne do realizowania zobowiązań wobec osoby nawiązującej kontakt.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez klienta lub ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (na potrzeby ewentualnych roszczeń) Art.6 ust.1 lit.a,b,f

5. Dane zostały pozyskane bezpośrednio – osoby wysyłającej zapytanie mailem lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

6. Dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji korespondencji, lub będzie wynikał z umowy między stronami lub dłuższy, jeśli jest prawnie (6 lat przewidziane dla realizacji zapisów podatkowych oraz dochodzenia roszczeń).

7. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu realizację oczekiwań wynikających z otrzymanej korespondencji.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.

10. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

11. Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.

12. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art.22 ust 1 i 4).

13. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków, o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

14. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  .