Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

formularz zamówień 

Image Tom I obejmuje:
Annelida,
Arthropoda pro parte,
Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera)
Przykładowa strona (tekst)
Przykladowa strona z wykazem

Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk, Ewa Skibińska.

Cena za tom I: 90 PLN + koszty przesyłki

Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, 509 str.

ISBN: 83-88147-04-8

NAKŁAD WYCZERPANY
Zamówienia:
Prosimy o kontakt z działem zamówień, lub o 
skorzystanie z formularza (bezpieczne połączenie HTTPS)

Image

Tom II obejmuje:

Arthropoda pro parte,
Insecta pro parte (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera excluduntur)
Entognatha
Spis treści

Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk, Ewa Skibińska.

Cena za tom II: 105 PLN + koszty przesyłki

Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, xx + 505 str.

ISBN: 978-83-881470-7-4

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Image

 Tom III obejmuje:

 Arthropoda pro parte (Chelicerata, Crustacea, Myriapoda)  Acantocephala, Bryozoa, Cnidaria, Entoprocta, Gastrotricha, Mollusca,  Nematoda, Nematomorpha, Nemertea, Platyhelminthes, Porifera,  Rotifera, Tardigrada

 Edytorzy: Wiesław Bogdanowicz, Elżbieta Chudzicka, Irmina Pilipiuk,  Ewa
 Skibińska.

 Cena za tom III: 66 PLN + koszty przesyłki

 Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, xxxii + 603 str.

 ISBN: 978-83-88147-09-8

 Zamówienia:
 Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką  (Sprzedaż wydawnictw)

   

 Tom IV obejmuje:

 Strunowce (Chordata)

 Kręgowce (Vertebrata):

  •   Kręgowce bezszczękowe (Petromyzontida)
  •   Promieniopłetwe (Actinopterygii)
  •   Płazy (Amphibia)
  •   Gady (Reptilia)
  •   Ptaki (Aves)
  •   Ssaki (Mammalia)

 Redaktorzy: W.Bogdanowicz, E.Chudzicka I. Pilipiuk, E.Skibińska

 Cena za tom IV: 94 zł + koszty przesyłki (cena po 19 grudnia 2014)

 Format: 207 x 267 mm, twarda oprawa, x + 580 stron

 ISBN: 978-83-88147-14-2

 Zamówienia:

 Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt  z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

 „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” jest opracowaniem monograficznym, którego celem było zgromadzenie kompleksowej informacji o różnorodności gatunkowej naszej fauny, jej walorach oraz stopniu zbadania poszczególnych taksonów. Opracowanie zawiera zestawienie wszystkich współczesnych gatunków zwierząt stwierdzonych w Polsce (zazwyczaj jednak z wyłączeniem fauny Bałtyku) oraz charakterystykę taksonów wyższej rangi, poczynając od typu na rodzinie kończąc. Dla wyróżnionych grup taksonomicznych podano także oceny stanu ich zbadania na tle fauny światowej, Europy, a niekiedy i krajów ościennych. Poszczególne rozdziały zamykają streszczenia w języku angielskim.

Wykazy gatunków występujących w Polsce sporządzone zostały na podstawie danych pochodzących z piśmiennictwa, niepublikowanych danych własnych autorów oraz materiałów muzealnych, które w wielu przypadkach zostały krytycznie zweryfikowane na potrzeby niniejszego opracowania. Wzbogacono je o szereg szczegółowych informacji biologicznych i faunistycznych, dotyczących zarówno miejsca i środowiska występowania gatunku, jego liczebności, preferencji siedliskowych, typu fagizmu i miejsca w strukturze troficznej w biocenozie, jak również taksonomii i ochrony przyrody.

Monografia „Fauna Polski – charakterystyka i wykaz gatunków” ukaże się w czterech tomach (Tomy I, II i III – bezkręgowce, Tom IV – kręgowce), obejmujących grupy systematyczne o różnej randze i wielkości. Jest ona adresowana nie tylko do zoologów różnych specjalności, ale również do przyrodników w szerokim znaczeniu tego słowa. Może być przydatna w pracy konserwatorów przyrody, pracowników parków narodowych i krajobrazowych, służb kwarantannowych, jak i odpowiednich urzędów na wszystkich poziomach administracji rządowej i samorządowej. Powinna ona być także pomocna w nauczaniu biologii w ośrodkach edukacji ekologicznej, w szkołach średnich i na uczelniach.

 

Critical checklist, distribution in Poland and meta-analysis

Kubisz D., Iwan D., Tykarski P. 2015. Tenebrionoidea: Mycetophagidae, Ciidae, Mordellidae, Zopheridae, Meloidae, Pyrochroidae, Salpingidae, Anthicidae. (Coleoptera Poloniae vol. 3)

University of Warsaw – Faculty of Biology,
Natura optima dux Foundation, Warszawa, 744 pp.

Hardcover, 176 x 250 mm, 744 pages, 403 figures, maps

ISBN 978-83-942342-1-8

Price: 35 euro + 5% VAT + postage

orders: Please contact Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)

 Special Offer (save up to 70%)

Abstract

The book provides a summary of data on occurrence of Tenebrionidae and Boridae in Poland.
The presence of 73 species of Tenebrionidae and 1 Boridae species is confirmed, while 28
tenebrionid taxa are considered doubtful or needing confirmation, although reported in the past.
Data on distribution of the confirmed taxa cover localities, UTM 10x10 km grid coordinates,
dates, collections that hold specimen, and source references, accompanied by distribution maps
generalized to the UTM grid. A separate chapter gives an overview of Palaearctic distribution of all
the discussed taxa, including subspecies when applicable. Detailed taxonomic checklist of the group
including synonymy is also provided separately. The distribution catalogue part is followed by the
meta-analysis built upon a database covering all the presented information. A number of analytical
and generalization techniques was used, giving synthetic views on research intensity and number of
species known in different parts of the country, commonness-abundance relationship and relative
species richness fives a new quality to traditional faunistics, being paired with the database that will
be available online through the Biodiversity Map and Coleoptera Poloniae websites, served by the
Polish Biodiversity Information Network (KSIB).

Key words

Coleoptera, Tenebrionoidea, Tenebrionidae, Boridae, biodiversity, faunistics, zoogeography,
distribution, meta-analysis, checklist, museum collections, Poland

Jacek Gorczyca, Andrzej Wolski 

Warszawa 2011
Katalog fauny Polski - Nowa seria - vol. 3 - Plant bugs of Poland. Part II. Subfamily Mirinae

ISBN 978-83-930773-3-5 ISSN 1895-5614

Wydawca: 
Natura optima dux Foundation

Cena: 63 zł + przesyłka

Zamówienia:

Proszę skontaktować się z działem zamówień lub użyć formularza on-line (bezpieczne połączenie HTTPS)

Abstract

The second part of the catalogue of plant bugs of Poland is presented. It contains 105 species of mirid subfamily Mirinae reported from Poland. All published data are provided, from the oldest WEIGEL’S report to the last faunistic papers. Unpublished data are also included. The current taxonomical status, biology, distribution of species as well as their economic importance are provided. Keys to the tribes and genera of the subfamily are given. The classification system follows the series of the Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. 

Keywords

catalogue, faunistics, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Poland.

 

Marcin Popiołek

The structure and distribution of parasite assemblages of roach (Rutilus rutilus L.) 


Fauna Polski Vol.5 Nowa seria

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
and Natura optima dux Foundation.

Warszawa 2012

175 x 245 mm, 295 pages, twarda okładka,

ISBN 978-83-930773-6-6

ISSN 0303-4909

Price: 60 euro + 5% VAT  + postage


Orders:
Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)

Celem badań było wykazanie wielokierunkowego wpływu czynników środowiskowych (naturalnych i antropogennych) na rozmieszczenie oraz strukturę zgrupowań pasożytów płoci (Rutilus rutilus L.) wzdłuż biegu Odry. Analizowane czynniki podzielono na dwie grupy. Do czynników środowiskowych zaliczono: (1) charakter rzeki, (2) poziom uprzemysłowienia terenów przy-ległych, (3) obecność lub brak sztucznych przegród w korycie rzeki, (4) obecność lub brak gospodarstw rybackich, (5) bogactwo ostoi ptaków wodno-błotnych w sąsiedztwie rzeki oraz (5) szybkość nurtu. Wśród czynników fizyko-chemicznych wyróżniono grupy parametrów charakteryzujących: (1) warunki fizyczne i termiczne wody, (2) warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, (3) zasolenie, (4) zakwaszenie oraz (5) warunki biogenne. Na siedmiu stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż całego, mierzącego 854 km, biegu Odry odłowiono łącznie 451 płoci, które poddano pełnym sekcjom parazytologicznym.

Słowa kluczowe: Pasożyty, Rutilus  rutilus,  płoć,   Odra,  zgrupowania  pasożytów,  czynniki środowiskowe, Polska.

 

 

Image

Wojciech Niedbała

Warszawa 2011
FAUNA MUNDI Volume 4

165 x 235 mm, hardcover, 472 pages, 189 figures plates

ISBN 978-83-930773-2-8, ISSN 2081-4615

Wydawca:
Natura optima dux Foundation

Cena: 126 zł + przesyłka


Zamówienia:

Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)


Abstract

On the basis of morphological features a systematic analysis was made of 293 species and two subspecies from the Palaearctic region, belonging to follow­ing groups of ptyctimous mites: Protoplophoridae – 15 species, Archoplophoridae – one species, Mesoplophoridae – five species, Apoplophoridae – three species, Euphthiracaroidea – 93 species and two subspecies and Phthiracaroidea – 176 species. For each species a diagnosis was given accompanied by a differentiating analysis between the closest related species.
For five genera and subgenera stat. nov. was proposed, 15 species and five subspecies were treated as syn. nov.; 12 type species and one subspecies were redescribed on the basis of type material.
A chorotype, i.e. geographical range of each species was established.
Keys for identification of cohorts, families, genera, subgenera and species were prepared. As many as 35 species were classified as species inquirendae.
Twenty six species originating from other zoogeographical regions have been in­troduced to Palaearctic in Prooriental and East-Asiatic parts. The number of wide-distributed species was found to be rather high – 45, including semicosmopolitan, Holarctic and Panpalaearctic ones. Eight species were established to be somewhat less wide-distributed in some parts of the Palaearctic. Over two thirds of the total number of species, that is 215 species were proved to be relatively narrowly distributed and 115 of them were endemic.

Keywords

Acari, Oribatida, Ptyctima, Palaearctic, systematic