Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Zdjęcia wystawy: