Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

acrobat Ogłoszenie o zamówieniu                                                                                        28 sierpień 2012

acrobat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wrd                                              28 sierpień 2012

acrobat Zapytanie nr 1                                                                                                             28 sierpień 2012

acrobat Zmiany w SIWZ                                                                                                           28 sierpień 2012

acrobat Załącznik nr 2.1 po zmianach wrd                                                                            28 sierpień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet I                                                                                            06 wrzesień 2012

acrobat Rozstrzygnięcie - Pakiet II                                                                                          06 wrzesień 2012

acrobat Unieważnienie - Pakiet III                                                                                          06 wrzesień 2012