Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

MIZ PAN

  1. Wpływ charakterystyki gniazda na wzorzec wysiadywania i koszty inkubacji 
    na przykładzie dziuplaków
    Opiekun – dr hab. Tomasz  Mazgajski  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    Doktorant otrzymuje stypendium w ramach projektu NCN. Intensywne prace terenowe

 (w okolicach Warszawy) w okresie lęgowym sikor (kwiecień-lipiec).

  1. Charakterystyka peptydów antybakteryjnych (AMP) zawartych w hemolimfie  larw Megaselia scalaris(Diptera, Phoridae)

- opiekun: dr hab. Ewa Durska (Muzeum i Instytut Zoologii PAN) >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- opiekun: dr hab. Radosław Stachowiak (Zakład Mikrobiologii Stosowanej Wydziału Biologii UW) >This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Praca w laboratorium, prowadzenie hodowli Megaselia scalaris.

UWAGA: Doktorant może zgłosić własny temat, jeśli znajdzie wśród naukowców MiIZ PAN

opiekuna rozprawy o proponowanej tematyce.

Inst. Paleobiologii PAN

Informacja o tematach na stronie http://www.paleo.pan.pl/pl/opis_studiow.html