Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

2. Przystosowanie chrząszczy z rodziny Tenebrionidae do życia na pustyni a budowa układu oddechowego.

Projekt realizowany przez dr. hab. D. Iwana i M. Raś.