Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Main Research Interest

Ecology and soil zoology; ecology and taxonomy of Collembola.

Current projects

 • Biodiversity of Collembola in natural and changing biotops in Poland and Europe.
 • Collembola assemblages in river floodplains.
 • Soil fauna of restored fen-meadows
 • Collembola of the Eastern Carpathians
 • Diversity of soil fauna in the unique habitats of Poland and Czech Republic.

Selected publication

1979-1989

 • Sterzyńska M., Czechowski W. 1979. Soil fauna in the urban environment. Kosmos. ser. A. Biol. 28: 49-56.
 • Kasprzak K., Niedbała W., Sterzyńska M. 1979. State and structure of the soil fauna communities in the urban ecosystems. In: Conditions of the growth of trees and their fauna in Warsaw (ed. by Ogród Botaniczny PAN), Wrocław, 61-70.
 • Sterzyńska M. 1981. Springtails (Collembola). In: Zoocenological bases for designing natural environment of the housing estate Białołęka Dworska, Warsaw. Species composition and structure of the fauna of the designed housing estate area (ed. by H. Garbarczyk, R. Pisarska). Fragm. Faun. 26: 157-173.
 • Sterzyńska M. 1981. Communities of Collembola (Apterygota) in the urban green of different types. In: Entomology and national Economy (ed. by Z. Sierpinski, H. Sandner, Cz. Kania, W. Mikołajczyk). Warszawa: 283-289.
 • Sterzyńska M. 1982. Springtails (Collembola) of Warsaw and Mazovia. In: Species composition and origin of the fauna of Warsaw 3. (ed. by W. Czechowski, H. Garbarczyk, B. Pisarski, J. Sawoniewicz). Memorabilia Zool., 36: 217-234.
 • Sterzyńska M., Nowakowski E., 1985. Soil funa of the Arrhenatheretum medioeuropaeum meadow of the Mazovian Lowland. In: Soil fauna and soil fertility (ed. by B. R. Striganova), Moscov: 494-497.
 • Sterzynska M. 1986. Structure of springtail (Collembola) communities in urban green of Warsaw. In: Structure of the fauna of Warsaw; effects of the urban pressure on animal communities.2 (ed. by W. Czechowski, B. Pisarski). Memorabilia Zool. 42: 3-18.
 • Sterzyńska M. 1989. Collembola from urban areas (Warsaw, Poland). In: 3rd Int. Seminar on Apterygota (ed. by R. Dallai), Siena: 347-354.
 • Pisarski B., Pilipiuk I., Sterzyńska M. 1989. Structural changes of communities of the soil fauna in an urban environment - the example of Warsaw. MaB - Mitteilungen, Berlin 30: 71-83.

{mosimage}1990-2000

 • Bańkowska R., Chudzicka E., Nowakowski E., Sterzyńska M. 1989. Structure of the fauna of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zool., 43: 415-448.
 • Sterzyńska M. 1990. Springtails (Collembola) of moist meadows on the Mazovian Lowland. Memorabilia Zool. 43: 61-81.
 • Sterzyńska M. 1990. Communities of Collembola in natural and transformed soils of the linden-oak-hornbeam sites of the Mazovian Lowland. Fragm. Faun. 34: 166-262.
 • Sterzyńska M. 1990. Wpływ mezofauny na żyzność gleby. Instytut Warzywnictwa - Skierniewice - Materiały z Seminarium nt. Przyczyny i zapobieganie degradacji gleb, Skierniewice, 24 października 1990: 18-21.
 • Pizl V., Sterzyńska M. 1991. The influence of urbanization on the earthworm infection by monocystid gregarines. Fragm. Faun. 35: 205-212.
 • Pawłowski J., Sterzyńska M. 1993. Waloryzacja i ochrona bezkręgowców bieszczadzkich. Roczniki Bieszczadzkie 2: 148-156.
 • Pawłowski J., Walasz K., Sura P., Sterzyńska M., Wytwer J., Palaczyk A., Dyduch A. 1993. Fauna. W: Turnicki Park Narodowy w polskich Karpatach Wschodnich - dokumentacja projektowa. Polska Fundacja Ochrony Przyrody Pro Natura. Kraków: 155-161
 • Sterzyńska M. (editor).1994. 4th SEMINAR ON APTERYGOTA, Białowieża, POLAND, 1994. In: Bulletin Entomologique de Pologne LXIV, fasc, 1-4, 1995, 420 pp.
 • Sterzyńska M., Ślepowroński A. 1994. Spiders (Aranei) of tree canopies in Polish pine forest. Fragm. Faun. 36: 486-500.
 • Sterzyńska M., Pilipiuk I. 1994. Distribution of heavy metals in Warsaw soils as factor affecting the soil biota. Memorabilia Zool., 49: 187-195.
 • Pawłowski J., Sterzyńska M. 1994. Cenne gatunki i zagrożone nisze lądowych bezkręgowców w polskiej części Karpat Wschodnich MRB „Karpaty Wschodnie”. Roczniki Bieszczadzkie 3: 58-74.
 • Trojan P., Bańkowska R., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E., Sterzyńska M., Wytwer J. 1994. The succession of fauna in the Bialowieża primeval pine forest. Fragm. faun. 37: 1-104.
 • Sterzyńska M. 1995. Collembola of secondary succession of the pine forests of Puszcza Białowieska. Fragm. Faun., 37: 354-369.
 • Sterzyńska M. 1995. Changes in the comunity structure of Collembola during the secondary processes of succession in pine forest. Pol. Pismo Entomologiczne LXIX: 229-233.
 • Kuznetsova N., Sterzyńska M. 1995. Effects of single tree on the community structure of soil dwelling Collembola in urban and non-urban environments. Fragm. Faun., 37: 414-426.
 • Szeptycki A., Sterzyńska M. 1995. Protura of suboceanic and subcontinental (Peucedano-Pinetum and Leucobryo-Pinetum) pine forests in Poland. Fragm. Faun., 38: 210-221
 • Sterzyńska M., Kuznetsova N. 1995. The faunal complex of Collembola in lowland subcontinental pine forest (Peucedano-Pinetum) of Poland, Byelorussia, Lithuania and Russia. Fragm. Faun. 38: 146-153.
 • Sterzyńska M., Kuznetsova N. 1996. Comparative analysis of dominant species in springtail communities (Hexapoda: Collembola) of urban greens in Moscow and Warsaw. Fragm. Faun. 40: 16-26.
 • Khanislamova G., Sterzyńska M. Weiner W. 1997. Redescription of three species of the genus Stenaphorurella (Collembola, Onychiuridae, Tullberginae) Lucianez&Simon. Zoosystema 19: 503-514.
 • Bańkowska R., Sterzyńska M. 1997. Faunistic inestaigation conducted in North Korea by researches from the Institute of Zoology Polish Academy of Sciences from 1959 to 1990. Frag. Faun. 40: 247-253.
 • Ehrnsberger R., Sterzyńska M., Szeptycki A. 1997. Apterygota of North Sea salt-marsh - structure and stratyfication. Pedobiologia 41: 123-130.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 1997. Marine algae wrack Collembola of european coasts. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 69: 165-178.
 • Sterzyńska M., Lee B-H, Trojan P.1997. Foreword. Fragm. Faun. 40.
 • Sterzyńska M., Lee B-H., Trojan P. (eds.) 1997. Fauna and Flora of the Korean Peninsula: Their Inventory, Systematics and Evolution in Perspective of Biodiversity Conservation. Fragm. Faun. 40, 140 pp.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 1998. Collembola communities of different microhabitats of dunes (North Sea, Germany). In: Soil zoology in Central Europe. Tajovsky, K. & Pizl, V. (eds.): 215-222.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 1998. Faunistische Bemerkungen zum Vorkommen von zwei Springschwanz-Arten (Collembola) in Sanddűnen an der Nordseekűste Deutschlands. Drosera 98 (1): 7-10.
 • Sterzyńska M., Dyrcz A., Gębczyńska Z., Lesiński G., Raczyński J., Romanowski J., Wiśniewolski W. 1998. Review on the faunistic study of the Biebrza National Park – bibliography. Fragm. Faun. 41: 213-232.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 1999. Diversity and structure of Collembola communities in wetlands. In: Soil zoology in Central Europe. Tajovsky, K. & Pizl, V.  (eds.): 325-334.
 • Sterzyńska M., Pilipiuk I. 1999. Communitiesa of soil fauna (Enchyraeidae, Collembola) in Biebrza river basin. In: Soil zoology in Central Europe. Tajovsky, K. & Pizl, V. (eds.): 335-342.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 2000. Archisotoma vareli sp. nov., a new species from Germany (Collembola Insecta). Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz, 72: 73-77.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 2000. The distribution and diversity of Collembola in saltmarsh habitats of the German North Sea – a preliminary study. Pedobiologia, 402-412.
 • Sterzyńska M., Kapruś I. (2000). Wstępne badania nad skoczogonkami Collembola Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Monografie Bieszczadzkie 7: 131-141.
 • 2001 – up to date
 • Sterzyńska M., Fjellberg A. (2001). Apterygota. Collembola, Protura In: Katalog Fauny Puszczy Białowieskiej (Gutowski J, Jaroszewicz), Instytut Badawczy Leśnictwa, Warszawa, 84-85.
 • Sterzyńska M., Lesiński G. 2001. Resource assesment and a strategy for the protection of wetland fauna. In: L. Andersoson, R. Marciau, H. Paltto, B. Tardy, H. Read (eds.).Textbook 1.Tools for preserving Biodiversity in the nemoral and boreonemoral biomes of Europe. Education and Culture Leonardo da Vinci. NACONEX programme, Töreboda Tryckeri AB, Sweden, 70-75.
 • Sterzyńska M., Kapruś 2001. A new species of Isotomiella Bagnall, 1939 (Collembola, Isotomidae) from wetland areas of Poland. Ann. Zool. 51: 275-277. [PDF]
 • Sterzyńska M. 2002. Collembola of the hydrogenic soils of Biebrza River valley. In: Studies on Soil Fauna in Central Europe. Tajovský, K., Balik, V., Pižil V. (eds.): 207-212.
 • Skarżyski D., Pomorski J., Smolis A., Weiner W., Szeptycki A., Sławska M., Sterzyńska M. 2002. A check list of the Polish springtails (Insekta: Collembola). Polskie Pismo Entomologiczne 71: 23-42.
 • Sterzyńska M. 2003. Ecoflood protection, management and restoration of wetland fauna of floodplain terraces in large lowland rivers (Poland). http://sggw.waw.pl/ecoflood
 • Sterzyńska M., Bolger 2004. Collembola of North Bull Island ­– new records for the Irish coast Fram. Faun. 47: 281-304
 • Sterzyńska M. 2004. Fauna lądowa. In: Przyroda Podlasia Narwiański Park Narodowy (H. Banaszuk, ed.) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Białystok, 281–304
 • Sterzyńska M., Lesiński G. 2004. Fauna Biebrzańskiego Parku Narodowego. Kręgowce, bezkręgowce. In: Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. Aktualny stan, walory, zagrożenia i potrzeby czynnej ochrony środowiska (H. Banaszuk, ed.): 438–455. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 2005. Check list of Collembola in the Nature Reserve Stroomdalladschap Drentsche Aa Netherlands. In: Contributions to Soil Zoology in Central Europe I (K. Tajovský, J. Schlaghamerský i V. Pižl, eds.): 167–169. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.
 • Kapruś I, Sterzyńska M. 2005. Niche differentiation among epigeic Collembola in primeval Carpathian beech and ash forests in Uzhans’ky National Park (Ukraine). In: Contributions to Soil Zoology in Central Europe I (K. Tajovský, J. Schlaghamerský & V. Pižl, eds.): 47–51. Institute of Soil Biology ASCR, České Budějovice.
 • Sterzyńska M., Ehrnsberger R. 2005. Collembola assemblages of fen meadows in the nature reserve Stroomdallandschap Drentsche Aa (Netherlands) – the preliminary study. Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen 30/31: 137–144.
 • Sterzyńska M., Kapruś I., Ehrnsberger R. 2006. A new species of the genus Anurida Laboulbéne, 1865 from river floodplains of Poland (Collembola: Neanuridae). Annales Zoologici 56: 255–257 [PDF]
 • Sterzyńska M. 2007. Przerzutki (Microcoryphia). Fauna of Poland – characteristic and check list of species (In Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska, eds.): 277–278. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa.
 • Sterzyńska M. 2007. Rybiki (Zygentoma). Fauna of Poland – characteristic and check list of species (In Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska, eds.): 399–400. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa.
 • Sterzyńska M. 2007. Skrytoszczękie (Entognatha). Fauna of Poland – characteristic and check list of species (In: Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska, eds: 401. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa.
 • Sterzyńska M. 2007. Widłogonki (Diplura). Fauna of Poland – characteristic and check list of species (In Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska, eds: 415–416. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa.
 • Sterzyńska M., Pomorski R. J., Sławska M., Skarżyski D., Smolis A., Weiner W.M. 2007. Skoczogonki (Collembola). Fauna of Poland – characteristic and check list of species (In Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk i E. Skibińska, eds.): 401–415. Museum and Institute of Zoology PAS, Warszawa.  [PDF]
 • Sterzyńska M. 2007. Biodiversity of soil fauna in river floodplaine systems in Central Europe. International Symposium on Soil Biodiversity and Ecology (M.W. Wang i Y.S. Lin, red.): 348–368. Biodiversity Research Center National Taiwan University.