Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Pracownia Ekologii i Bioróżnorodności

Główne zainteresowania badawcze
Ekologia ewolucyjna i klasyczna populacji i zespołów ssaków. Czynniki ekologiczne i ewolucyjne kształtujące różnorodność gatunkową. Krajobraz jako jednostka ekologiczna i sposoby jej kształtowania dla utrzymania bioróżnorodności.

Prowadzone badania 
Dynamika i struktura przestrzenna populacji gryzoni nornikowatych. Wieloletnie badania populacji o silnych fluktuacjach liczebności i skorelowanych z nimi zmianach stosunków socjalno-przestrzennych oraz charakterystykach życiowych osobników. Rola wyspecjalizowanego drapieżnika Mustela nivalis oraz konkurencji międzygatunkowej w kształtowaniu różnorodność wielogatunkowego zespołu gryzoni. Strategie życiowe ryjówek Soricidae na tle strategii życiowych innych drobnych ssaków. Szczekuszki (Ochotona) petrofilne - wspólne i rozłączne cechy ekologiczne i behawioralne drobnych ssaków strefy alpejskiej Azji i Ameryki Płn.; próba wyjaśnienia różnic interkontynentalnych. Poszukiwanie cech właściwym gatunkom pospolitym i rzadkim na przykładzie ssaków: historie życiowe, nisze ekologiczne, zasięgi geograficzne.

Wybrane publikacje

 • Gliwicz J., Pagacz S. & Witczuk J.2006. Strategy of food plant selection in the Siberian northern pika, Ochotona hyperborea. Arctic, Antarctic and Alpine Reaearch 38 (1).
 • Gliwicz J., Witczuk J. & Pagacz S. 2005. Spatial behaviour of rock dwelling pika, Ochotona hyperborea. Journal of Zoology 267: 1-8.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2004. Voles in river valleys. In: B.Jędrzejewska & J.M. Wójcik (eds). Essays on Mammals of Bialowieża Forest. MRI, Białowieża. Pp. 139-148.
 • Gliwicz J. & Taylor J. R.E. 2002. Comparing life histories of rodents and shrews. Acta Theriol 47, Suppl 185-208.
 • Gliwicz J. & Jancewicz E. 2001. Ageing and cohort dynamics in Sorex shrews. Acta Theriol. 46: 25-34.
 • Gliwicz J. 2001. Predation, competition and rodent diversity in rodent-weasel interactions. Proc. 8th ITC Congress.
 • Gliwicz J. & Ims R.A. 2000. Dispersal in the bank vole. In: G. Bujalska & L. Hansson (eds) Bank vole biology. Pol. J. Eol. 47. Suppl. Pp.51-60.
 • Gliwicz J. & Głowacka B. 2000. Differential responses of Clethrionomys species to forest disturbances in Europe and North America. Canadian J. Zool. 78: 1340-1348.
 • Gliwicz J.1998 Space use in the root vole: basic patterns and variability. Ecography 20:383-9

 

Inne aktywności

 • Kierownik Pracowni Ekologii i Bioróżnorodności Muzeum i Instytutu Zoologii PAN
 • Kierownik Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Nauk Biologicznych przy MIZ PAN

 

Kontakt