Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Termomodernizacja polegająca na modernizacji węzła i instalacji c.o.,c.w.u. budynku Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Ogłoszenie o zamówieniu 16.06.16
acrobatSIWZ 16.06.16
acrobatzałączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 do SIWZ 16.06.16
załącznik nr 11 -projekt- dotyczy pakietu nr 2 (19W) 16.06.16
załącznik nr 11 -projekt- dotyczy pakietu nr 1 (8W) 16.06.16
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(8W) i 2 (19W) 16.06.16
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- opis techniczny 16.06.16
załącznik nr 13 - zdjęcia- dotyczy pakietu nr 2 (19W) 16.06.16
acrobatodpowiedzi na pytania 21.06.16
acrobatodpowiedzi na pytania II 23.06.16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.06.16 
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.07.16
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.08.16