Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Opredelitel' zemnovodnyh i presmykaûŝihsâ fauny SSSR / [avt. A. G. Bannikov et al.]. - Moskva : "Prosveŝenie",  1977. Sygn. K.37735

Pasożytnictwo i inne związki /­ Neil A. Croll ; tł. Teresa Pojmańska i Henryk Sandner. ‑ Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,­ 1977.‑ Sygn.  K.37736

Ogrody zoologiczne :­ wczoraj, dziś, jutro /­ Karol Łukaszewicz.‑ Warszawa :­ Wiedza Powszechna, 1975. Sygn. K. 37737

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku.­ T. 1, Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.­ Cz. 1,­ Inwentaryzacja /­ Maciej Augustyn ; Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii, Stacja Badawcza Fauny Karpat. - Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Barwa. Bieszczadzka Agencja Reklamowo-Wydawnicza. Andrzej Szczerbicki,­ 2013. Sygn. K. 37738

Antropogeniczne zmiany środowiska wodnego w Bieszczadach od XVI wieku do 1951 roku.­ T. 1, Dorzecze górnego Sanu, Solinki i rzeki Czarna.­ Cz. 2,­ Mapy, plany i szkice /­ Maciej Augustyn ; Polska Akademia Nauk. Muzeum i Instytut Zoologii, Stacja Badawcza Fauny Karpat.‑ Ustrzyki Dolne : Wydawnictwo Barwa. Bieszczadzka Agencja Reklamowo-Wydawnicza. Andrzej Szczerbicki,­ 2013. Sygn. K. 37738 inw. K.37739

Anatomia kury /­ Marian Stanisław Langenfeld.‑ Warszawa ;­ Kraków :­ Wydawnictwo Naukowe PWN,­ 1992. Sygn. K.37740

Ogrodnicy świata /­ Janusz Kuczyński.‑ Warszawa :­ Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim :­ Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania,­ 1998. (Biblioteka Dialogu) Sygn. K.37741

Choroby i szkodniki pszczół /­ Ryszard Kostecki, Barbara Tomaszewska.‑ Warszawa :­ Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne,­ 1987. Sygn. K.37742

Kasa imienia Józefa Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki :­ 1881 - 1991 /­ [oprac red. oraz autorstwo zarysu historii Kasy im. Józefa Mianowskiego Piotr Hübner, Jan Piskurewicz, Leszek Zasztowt].‑  Warszawa :­ Kasa im. J. Mianowskiego Fundacja Popierania Nauki,­ 1992. Sygn. K.37743

Strategia ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej na terenach PGL Lasy Państwowe / Kajetan Perzanowski [et al.]. - Żednia : Nadleśnictwo Żednia, [2013]. Sygn. K.37744

Społeczeństwa owadów /­ Edward O. Wilson ; tł. Danuta Hanna Tymowska.‑ Warszawa :­ Państwowe Wydaw. Naukowe,­ 1979. Sygn. K.37745

Hodowla pszczół /­ [aut. Jan Curyło et al.].‑ Warszawa :­ Państwowe Wydaw. Rolnicze i Leśne,­ 1983. Sygn. K.37746