Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wystawa skaningowej fotografii przyrodniczej

 

Mikroskop skaningowy jest narzędziem wykorzystywanym w wielu gałęziach nauk przyrodniczych. Służy do precyzyjnej obserwacji bardzo małych obiektów. Dzięki niezwykłemu wrażeniu głębi i przestrzenności uzyskiwanego obrazu dostarcza on, prócz wielu cennych danych ściśle naukowych, również interesujących wrażeń estetycznych. Celem wystawy było przedstawienie obu aspektów mikrofotografii skaningowej. Po wielokrotnym eksponowaniu materiałów fotograficznych w muzeach niemieckich po raz pierwszy zostały przedstawione polskiemu widzowi. Autorem wystawy był Profesor Rainer Ehrnsberger zajmujący się akarologią (dział zoologii dotyczący roztoczy), pracujący na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Osnabrück w Niemczech. Niewątpliwie w przedsięwzięciach mających na celu upowszechnianie wiedzy naukowej pomocna okazała się jego druga wielka pasja; profesjonalna fotografia przyrodnicza.