Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

We wrześniu 2001 roku w Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży została otwarta wystawa pt.: Broń łowców i wojowników z czterech kontynentów”. Ekspozycja powstała przy współpracy z Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie i Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.

 

Wystawa prezentowała broń rdzennej ludności zamieszkującej Amerykę Południową, Afrykę, Australię i Azję. Zgromadzono przede wszystkim broń, którą posługiwano się podczas polowania i walk (włócznie, oszczepy, maczugi, bumerangi, noże do rzucania). Pokazano również broń służącą do celów zabawowo-sportowych, obrzędowych, magicznych i paradnych oraz będącą oznaką pozycji społecznej i władzy. Wytwórcy broni oznaczającej władzę lub używanej w celach obrzędowych, przywiązywali dużą wagę do nadania swoim wyrobom wyszukanej formy i bogatego zdobnictwa.

Celem wystawy było zaprezentowanie bogactwa form i zdobnictwa broni oraz jej wielorakiego przeznaczenia. Wystawę wzbogaciły kolekcje zwierząt pochodzących z czterech kontynentów wypożyczone z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie.

 

Źródło:

Opis wystawy Broń łowców i wojowników z czterech kontynentów, www.4lomza.pl