Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR JUSTYNY SŁOWIAK

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 7 lipca 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Justyny Słowiak

tytuł rozprawy : ”Dental evolution in duplicidentate Glires (Mammalia) [Ewolucja uzębienia u siekaczowców (Glires) z grupy Duplicidentata (Mammalia)]”

Promotor:

Dr hab. Łucja Fostowicz-Frelik

   

Recenzenci:

Dr hab. Elwira Elżbieta Szuma,

Prof. dr hab. Leonid Rekovets, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/justyna-slowiak/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 05.07.2021 r. do 06.07.2021 r.

Zawiadomienie o wyborze Dyrektora Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR Kamila Karabana

Rada Naukowa Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Wilcza 64 zawiadamia, że w dniu 10 lutego 2021 roku o godz. 11.00 odbędzie się

publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:

mgr Kamila Karabana

tytuł rozprawy :

Wpływ dżdżownic na liczebność i strukturę zespołów mezofauny w glebie

Promotor:

Prof. dr hab. Uchmański

Promotor pomocniczy

Alexey V. Uvarov

Recenzenci:

Dr hab. Anna Rożen, Uniwersytet Jagielloński
Prof. dr hab. Joanna Kostecka, Uniwersytet Rzeszowski

Dziedzina naukowa

Nauki ścisłe i przyrodnicze

Dyscyplina naukowa:

Nauki biologiczne

Język obrony:

polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na platformie Microsoft Teams

Rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy w języku polskim, w języku angielskim oraz recenzje są jest dostępne pod adresem:

http://bip.miiz.waw.pl/kamil-karaban/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie przekazany po wcześniejszym zgłoszeniu udziału na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach 01.02.2021 r. do 02.02.2021 r.

Subcategories