Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  20.05.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 - STWIOR - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 20.05.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 20.05.2016
acrobatodpowiedzi na pytania I 25.05.2016
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.07.2016

 

 

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  29.04.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 29.04.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 - STWIOR- dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 29.04.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 29.04.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 29.04.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania 09.05.2016
acrobatOdpowiedzi na pytania II 10.05.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie

- art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U)

- art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty. Do upływu terminu na składanie ofert, tj. 17.05.2016 r., godz.: 10:00 nie wpłynęła żadna oferta – dotyczy pakietu nr 3 (7U)

18.05.2016

Termomodernizacja sześciu budynków należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  14.08.2015
 Ogłoszenie o zamówieniu 14.08.2015
wrd załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot. pakietu -1-2-3-STWIOR -Lomna 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-4-STWIOR-Lomna
14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-5-6-STWIOR-Ustrzyki
14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu -7 -STWIOR-Budow-Ustrzyki 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-8-STWIOR-Wilcza 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-9-10-11-STWIOR-Sanit-Gorki-Nauk 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-12-STWIOR-Gorki-Budow-Nauk 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-13-14-STWIOR-Gorki-Sanit-Socj 14.08.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-15-16-17-STWIOR-Budow-Socj 14.08.2015
acrobatZał.-12 dot.pakietu-5-PRZEDMIAR-Ustrzyki 14.08.2015
acrobatZał.-12 dot.pakietu-6-PRZEDMIAR-Ustrzyki 14.08.2015
acrobatZał.-12 dot.pakietu-7-PRZEDMIAR-Budow-Ustrzyki 14.08.2015
acrobatZał.-12 dot. pakietu-8-PRZEDMIAR-Wilcza 14.08.2015
acrobatZał.-12-dot.pakietu-12-PRZEDMIAR-Gorki-Nauk 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-1-2-3-PROJEKT-Lomna 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-4-Bud-2-PROJEKT-Budow-Lomna 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-4-bud-3-PROJEKT-Budow-Lomna 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-5-6-PROJEKT-Ustrzyki 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-7-PROJEKT-Budow-Ustrzyki 14.08.2015
Zał.-10 dot. pakietu-8-PROJEKT-Wilcza 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-9-10-11-PROJEKT-Gorki-Nauk 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-12-PROJEKT-Budow-Gorki-Nauk 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-13-14-PROJEKT-Gorki-Socj 14.08.2015
Zał.-10 dot.pakietu-15-16-17-PROJEKT-Budow-Gorki-Socj 14.08.2015
Zał.-12 dot.pakietu -1-2-3_PRZEDMIAR-Lomna 14.08.2015
Zał.-12 dot.pakietu-4-PRZEDMIAR-Lomna 14.08.2015
Zał.-12 dot.pakietu-9-10-11-PRZEDMIAR-Gorki-Nauk 14.08.2015
Zał.-12 dot.pakietu-13-14-PRZEDMIAR-Gorki-Socj 14.08.2015
Zał.-12 dot.pakietu-15-16-17-PRZEDMIAR-Gorki-Socj 14.08.2015
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 25.08.2015
wrdOdpowiedzi na pytania 27.08.2015 
acrobatZestawienie stolarki okiennej - dotyczy pakietu nr 12 27.08.2015 
acrobatZestawienie stolarki drzwiowej - dotyczy pakietu nr 12 27.08.2015 
wrdZmieniony załączniki nr 1 do SIWZ 27.08.2015 
acrobatZmieniony załączniki nr 12 do pakietu 12 27.08.2015 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 27.08.2015 
Zmawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietów nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty. Do upływu terminu na składanie ofert, tj. do 04.09.2015 r., do  godz.: 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. 17.09.2015
acrobatOgłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietów nr 1 i 5 01.10.2015
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 13.01.2016

 

 

Termomodernizacja sześciu budynków należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  21.07.2015
 Ogłoszenie o zamówieniu 21.07.2015
wrd załączniki do SIWZ nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 21.07.2015
acrobatZał.-11 dot. pakietu -1-2-3-STWIOR -Lomna 21.07.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-4-STWIOR-Lomna
21.07.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu-5-6-STWIOR-Ustrzyki
21.07.2015
acrobatZał.-11 dot.pakietu -7 -STWIOR-Budow-Ustrzyki 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-8-STWIOR-Wilcza 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-9-10-11-STWIOR-Sanit-Gorki-Nauk 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-12-STWIOR-Gorki-Budow-Nauk 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-13-14-STWIOR-Gorki-Sanit-Socj 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-15-16-17-STWIOR-Budow-Socj 21.07.2015 
acrobatZał.-11 dot.pakietu-18 -STWIOR-Wilcza 21.07.2015 
acrobatZał.-12 dot.pakietu-5-PRZEDMIAR-Ustrzyki 21.07.2015 
acrobatZał.-12 dot.pakietu-6-PRZEDMIAR-Ustrzyki 21.07.2015 
acrobatZał.-12 dot.pakietu-7-PRZEDMIAR-Budow-Ustrzyki 21.07.2015 
acrobatZał.-12 dot. pakietu-8-PRZEDMIAR-Wilcza 21.07.2015 
acrobatZał.-12-dot.pakietu-12-PRZEDMIAR-Gorki-Nauk 21.07.2015 
acrobatZał.-12 dot.pakietu-18-PRZEDMIAR-Wilcza 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-1-2-3-PROJEKT-Lomna 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-4-Bud-2-PROJEKT-Budow-Lomna 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-4-bud-3-PROJEKT-Budow-Lomna 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-5-6-PROJEKT-Ustrzyki 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-7-PROJEKT-Budow-Ustrzyki 21.07.2015
Zał.-10 dot. pakietu-8-PROJEKT-Wilcza 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-9-10-11-PROJEKT-Gorki-Nauk 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-12-PROJEKT-Budow-Gorki-Nauk 21.07.2015 
Zał.-10 dot.pakietu-13-14-PROJEKT-Gorki-Socj 21.07.2015
Zał.-10 dot.pakietu-15-16-17-PROJEKT-Budow-Gorki-Socj 21.07.2015
Zał.-12 dot.pakietu -1-2-3_PRZEDMIAR-Lomna 21.07.2015
Zał.-12 dot.pakietu-4-PRZEDMIAR-Lomna 21.07.2015
Zał.-12 dot.pakietu-9-10-11-PRZEDMIAR-Gorki-Nauk 21.07.2015
Zał.-12 dot.pakietu-13-14-PRZEDMIAR-Gorki-Socj 21.07.2015
Zał.-12 dot.pakietu-15-16-17-PRZEDMIAR-Gorki-Socj 21.07.2015
acrobatOgłoszenie o wyborze ofert najkorzystniejszej
12.08.2015 

 

Subcategories