Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Termomodernizacja budynku naukowo-badawczego i budynku socjalnego w Gdańsku Górki Wschodnie należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

Zamówienie z wolnej ręki nr DA-392-9-16-WR
Wykonawca: ANER-POL Janusz Śledź, 83-110 Tczew, ul. Nadbrzeżna 25
21.10.2016
acrobatOgłoszenie o udzieleniu zamówienia DA-392-9-16-WR 21.10.2016

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 23.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 27.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji: (data: 29.10.2020)

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: (data: 10.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert: (data: 20.11.2020)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w cz.II-IV (04.12.2020)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (16.12.2020)

Załączniki (1, 1a, 3, 4, 5, 6, 7):

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu DA-2203/02/P/MIIZ/2020      06.10.2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: (data: 23.10.2020)

Termomodernizacja budynku laboratoryjno-biurowego w Ustrzykach Dolnych należącego do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  20.05.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 20.05.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (5U) i 2 (6U) 20.05.2016
acrobatzałącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 - STWIOR - dotyczy pakietu nr 3 (7U) 20.05.2016
załącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(5U) i 2 (6U) 20.05.2016
załącznik nr 13 - zdjecia obiektu 20.05.2016
acrobatodpowiedzi na pytania I 25.05.2016
acrobatogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21.06.2016
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 22.07.2016

 

 

Szukaj

Oferty Pracy

Ogłoszenia

Przetargi