Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Termomodernizacja budynków stacji badawczej Łomna- Las należących do Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk dofinansowana w formie dotacji ze środków NFOŚiGW

acrobat SIWZ  9.06.2016
 Ogłoszenie o zamówieniu 9.06.2016
acrobat załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do SIWZ 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt- dotyczy pakietu nr 3 (4Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietów nr 1 (2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
załącznik nr 11 - projekt - dotyczy pakietu nr 1 (2Ł) 9.06.2016
załącznik nr 13 zdjęcia obiektów 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietów nr 1(2Ł) i 2 (3Ł) 9.06.2016
acrobatzałącznik nr 12 -STWIOR- dotyczy pakietu nr 3(4Ł) 9.06.2016
acrobatodpowiedzi na pytania 21.06.2016

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia"

29.06.2016