Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Główne projekty badawcze

 • Zmienność wielkości gniazda u dziuplaków - efekt prezentacji jakości samicy, reakcji na jakość samca czy wymogów termoregulacyjnych 
 • Wpływ pasożytów krwi na dostosowanie ptaków z grupy dziuplaków
 • Znaczenie zrębów dla kształtowania awifauny lasów gospodarczych 
 • Fragmentacja środowisk leśnych a funkcjonowanie populacji dziuplaków
 • Monitoring ptaków, w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000

Przykładowe publikacje

 • Dubiec A., Góźdź I., Mazgajski T. D. 2013. Green plant material in avian nests. Avian Biology Research 6: 133–146.
 • Kosicki J. Z., Chylarecki P. 2012. Effect of climate, topography and habitat on species-richness of breeding birds in Poland. Basic and Applied Ecology 13: 475-483.
 • Żmihorski M. 2012. The effects of natural and anthropogenic disturbances on breeding birds in managed forests. Ornis Fennica 89: 63-73.
 • Kanarek G. 2011. Population biology of Contracaecum rudolphii sensu lato (Nematoda) in the great cormorant (Phalacrocorax carbo) from northeastern Poland. Journal of Parasitology 97: 185–191.
 • Zagalska-Neubauer M., Babik W., Stuglik M., Gustafsson L., Cichoń M., Radwan J. 2010. 454 sequencing reveals extreme complexity of the class II Major Histocompatibility Complex in the collared flycatcher. BMC Evolutionary Biology 10: 395.
 • Zielińska M., Dubiec A., Zieliński P. 2010. Offspring sex ratio skew in the sexually monomorphic house martin. Journal of Avian Biology 41: 591-596.
 • Żmihorski M. 2010. The effect of windthrow and its management on breeding bird communities in a managed forest. Biodiv. Conserv. 19:1871-1882.
 • Neubauer G., Zagalska-Neubauer M. M., Pons J.-M., Crochet P.-A., Chylarecki P., Przystalski A., Gay L. 2009. Assortative mating without complete reproductive isolation in a zone of recent secondary contact between Herring Gulls (Larus argentatus) and Caspian Gulls (L. cachinnans). Auk 126: 409-419.
 • Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa
 • Mazgajski T.D. 2007. Nest hole age decreases nest site attractiveness for the European Starling Sturnus vulgaris. Ornis Fennica 84: 32-38.

Wydajemy ACTA ORNITHOLOGICA (IF 2012 = 1.681, 5. pozycja w rankingu Journal Citation Reports dla 22 czasopism w kategorii Ornitologia)

Poszukujemy współpracowników do projektów badawczych:

 • Oferujemy możliwość prowadzenia badań do pracy magisterskiej, licencjackiej i inżynierskiej w ramach projektów prowadzonych w Pracowni.
 • Uczestnictwo w poszczególnych projektach badawczych, realizowanych w Pracowni możliwe jest również w ramach wolontariatu lub płatnego stażu absolwenckiego
 • Umożliwiamy odbycie obowiązkowych praktyk studenckich

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami