Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

CONTENTS  
  Regular research papers  
 

The influence of disturbance type on precipitation − use efficiency at functional group and species scales in an arid habitat

Busso C.A., Montenegro O.A., Torres Y.A, Giorgetti H.D., Rodriguez G.D.

Abstract
 

Ecological strategy at cell size level to respond to stressed environments

Wang H., Liu Y., Chen H.

Abstract
 

Altitude patterns of leaf carbon isotope composition in a subtropical monsoon forest

Pan S., Zhang W., Zhao M., Li Y., Xu S., Wang G.

Abstract
 

Allometric partitioning theory versus optimal partitioning theory: the adjustment of biomass allocation and internal C-N balance to shading and nitrogen addition in Fritillaria unibracteata

Guo H., Xu B., Wu Y., Shi F., Wu C., Wu N.

Abstract
 

Prediction of the distribution of alpine tree species under climate change scenarios: Larix chinensis in Taibai Mountain (China)

Zhao X., Meng H., Wang W., Yan B.

Abstract
 

Habitat requirements of marsh dandelions (Taraxacum) in Polish and Estonian coastal grasslands

Bosiacka B., Kull T., Więcław H., Marciniuk P., Podlasiński M.

Abstract
 

Decomposition rate, and carbon and nitrogen dynamics of sphagnum litter: lessons from a peat bog

Péli E.R., Nagy J., Cserhalmi D.

Abstract
 

Water- and N-induced changes inoil C:N:P stoichiometry and its implications for N limitation of species, Glycyrrhiza

Huang J., Yu H., Zhang F., Li M., Lin H.

Abstract
 

Impact of taxonomic resolution on the indicatory information: studies on carabid beetles in Poland

Schwerk A., Dymitryszyn I.

Abstract
 

Nest types and nest-site selection of the Little Bittern Ixobrychus minutus breeding in fishpond habitat in south-eastern Poland

Flis A.

Abstract
 

Brown bear winter feeding ecology in the area with supplementary feeding – Eastern Carpathians (Slovakia)

Štofík J., Merganič J., Merganičová K., Bučko J., Saniga M.

Abstract
 

Impact of invasive Aster lanceolatus populations on soil and flora in urban sites

Obratov-Petković D., Bjedov I., Nešić M., Belanović Simić S., Đunisijević-Bojović D., Skočajić D.

Abstract
 

Size does not matter – no evidence for assortative mating by body size in the mute swan Cygnus olor

Włodarczyk R., Minias Piotr, Janiszewski T.

Abstract
     
 

 

 mgr Daniel Tyborowski, doktorant


Zainteresowania naukowe

Gady morskie w tym ichtiozaury i pliozaury

Zęby ryb i gadów – ich szkliwo i mikrostruktura

Warstwy kostne w górnej jurze Gór Świętokrzyskich

Kontakt

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Stopnie naukowe

2014 – doktorant w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN; temat przygotowywanej dysertacji: „Cmentarzysko kręgowców z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki”

2014 – magisterium z geologii w zakresie paleozoologii kręgowców na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego; temat: „Ryby fałdopłetwe z dewonu Gór Świętokrzyskich”

2012 – licencjat z geologii w zakresie paleobiologii

Granty i projekty badawcze

„Paleobiologia i środowisko życia późnojurajskich kręgowców z okna tafonomicznego Owadów-Brzezinki.” Projekt własny/ nr UMO-2014/15/N/ST10/04818. Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji: 2015-10-05 - 2018-10-04. Grant NCN

„Gady morskie i lądowe z górnej jury Owadowa-Brzezinek.” Wykonawca: D. Tyborowski (kierownik). Okres realizacji : 2015. Grant wewnętrzny MiIZ

Prace terenowe i wykopaliskowe

2012 - 2016 – organizacja wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa)

2013 – udział w wykopaliskach we wsi Płucki koło Łagowa w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

2012 – udział w wykopaliskach w kamieniołomie na Górze Podłazie w Górach Świętokrzyskich organizowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Dydaktyka i popularyzacja paleobiologii

2017 – konsultacja naukowa i udział koncepcyjny przy powstawaniu „Geoparku Sławno” jako rezultat wykopalisk paleontologicznych w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

2017 – „Mikrotomografia rentgenowska kości i zębów kopalnych” – zajęcia z rozpoznawania tkanek szkieletowych kręgowców na mikrotomogramach prowadzone dla studentów zoologii

2015 – 2016 – „Paleobiologia kręgowców” – zajęcia prowadzone w „Prehistorycznym Oceanarium 3D” organizowane dla uczniów oraz nauczycieli (zajęcia obejmowały zagadnienia związane z anatomią porównawczą, taksonomią, trybem i środowiskiem życia kopalnych ryb i gadów morskich)

2014 – 2016 – „Wykopaliska paleontologiczne” – zajęcia terenowe dla studentów geologii i biologii organizowane w kamieniołomie Owadów-Brzezinki

Od 2013 do dziś – pomysłodawca i kierownik portalu „Fossil Record” zajmującego się popularyzacją paleontologii

Oryginalne publikacje naukowe

Tyborowski D. 2017. Large predatory actinopterygian fishes from the Late Jurassic of Poland studied with X-ray microtomography. Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie 283 (2): 161-172

Tyborowski D. 2016. A new ophthalmosaurid ichthyosaur from the Late Jurassic of Owadów-Brzezinki Quarry, Poland. Acta Palaeontologica Polonica 61 (4): 791-803

Błażejowski B., Gieszcz P. and Tyborowski D. 2016. New finds of well-preserved Tithonian (Late Jurassic) fossils from Owadów–Brzezinki Quarry, Central Poland: a review and perspectives. Volumina Jurassica 14: 123-132

Tyborowski D., Błażejowski B. and Krystek M. 2016. Szczątki gadów z górnojurajskich wapieni w kamieniołomie Owadów-Brzezinki (Polska środkowa). Przegląd Geologiczny 64 (8): 564–569

Błażejowski B., Lambers P., Gieszcz P., Tyborowski D. and Binkowski M. 2015. Late Jurassic jaw bones of Halecomorph fish (Actinopterygii: Halecomorphi) studied with X-ray microcomputed tomography. Palaeontologia Electronica 18.3.52A: 1-10


 

 

 

 

 

 

 

 

Image by Jerzy Prószyński 
Database designed by Marek Sokół
2007

Monograph of the Salticidae (Araneae) of the World. 

Electronic edition on DVD. 
ISBN 978-83-881470-6-7 
Publication date: June 30th, 2007 
Copyright by Jerzy Prószyński 
and by Museum and Institute of Zoology, PAN, 2007.

PART I. DATABASE 

PART II. DIAGNOSTIC DRAWINGS 

PART III. CATALOGUE OF THE Salticidae OF THE WORLD 


Special features:  
Pictorial Indexes, Keys and Taxonomic Revisions 

Contains 5476 species, 11794 drawings, 1007 photos, 494 maps


Monografia jest bezpłatna, prosimy o wpłatę 10 zł na pokrycie kosztów związanych z powielaniem i wysyłką płyty. Numer konta podany jest w formularzu zamówienia (szyfrowane połączenie) 

Kontakt z działem zamówień.

books4

 

Subskrypcja 

Volumes:

Nr Rok Autor Tytuł, (Część, zeszyt), strony Cena zł
1 1960 Rafalski J. Kosarze - Opiliones. (Cz.32, zesz.2), 28 pp. 6,00
2 1962 Moszczyńska M. Skąposzczety- Oligochaeta. (Cz.11,zesz.2), 68 pp. 10,00
3 1964 Skuratowicz W. Pchły - Aphaniptera. (Cz.31), 59 pp. 8,00
4 1964 Stach J. Owady bezskrzydłe - Apterygota.(Cz.15), 103 pp. 10,00
5 1965 Tomaszewski C. Chruściki - Trichoptera. (Cz.28), 104 pp. 10,00
6 1966 Wagner Z. Wszy - Anoplura. (Cz.19, zesz.2), 32 pp. 6,00
7 1966 Prost. M. Monogenoidea. (Cz.4, zesz.1), 29 pp. 6,00
8 1967 Klimaszewski S.M. Koliszki - Psyllodea. (Cz.21, zesz.2), 51 pp. 7,00
9 1967 Rafalski J. Zaleszczotki -Pseudoscorpionidea. (Cz.32, zesz.1), 34 pp. 6,00
10 1967 Grabda J. Widłonogi pasożytnicze i tarczenice - Copepoda parasitica et Branchiura. (Cz.12, zesz.5), 27 pp. 6,00
11 1968 Włodarczyk J. Gryzki - Psocoptera. (Cz.18), 40 pp. 7,00
12 1968 Szelęgiewicz H. Mszyce - Aphidoidea. (Cz.21, zesz.4), 316 pp. 30,00
13 1968 Pawłowski L.K. Pijawki - Hirudinea. (Cz.11, zesz.3), 94 pp. 12,00
14 1969 Berger L., Jaskowska J., Młynarski M. Płazy i Gady- Amphibia et Reptilia. (Cz.39), 73 pp. 15,00
15 1970 Różańska Z. Szczecioszczęki - Chaetognatha, Szkarłupnie - Echinodermata, Żachwy - Ascidia, Ogonice -Appendicularia. (Cz.37, zesz.2), 23 pp. 6,00
16 1971 Prószyński J., Staręga W. Pająki - Aranei. (Cz.33), 382 pp. 35,00
17 1971 Grabda J. Kolcogłowy - Acanthocephala. (Cz.10), 40 pp. 7,00
18 1971 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Piśmiennictwo. (Cz.23, zesz.1), 183 pp. 15,00
19 1972 Bazan-Strzelecka H. Wodopójki - Hydracarina. (Cz.34, zesz.8), 100 pp. 12,00
20 1973 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 1. (Cz.23, zesz.2), 232 pp.

25,00

21 1974 Stojałowska W., Staręga W. Krocionogi - Diplopoda. (Cz.14, zesz.2), 71 pp. 10,00
22 1974 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Biegaczowate - Carabidae, część 2. (Cz.23, zesz.3), 430 pp.

nakład wyczerpany


23 1975 Pisarski B. Mrówki - Formicoidea. (Pt.26, zesz.1), 83 pp. 10,00
24 1975 Rembiszewski M., Rolik H. Krągłouste i ryby - Cyclostomataet Pisces. (Pt.38), 251 pp. 10,00
25 1976 Nast. J. Piewiki - Auchenorrhyncha (Cicadodea). (Pt.21, fasc.1), 256 pp. 15,00
26 1976 Bazyluk W. Karaczany i modliszki - Blattodeaet Mantodea. (Pt.17, fasc.1), 31 pp. 6,00
27 1976 Bazyluk W. Skorki - Dermaptera. (Pt.17, fasc.3), 19 pp. 6,00
28 1976 Burakowski B., Mroczkowski M., Stafańska J Chrząszcze - Coleoptera.Adephaga except Carabidae, Myxophaga, Polyphaga: Hydrophiloidea. (Pt.23, fasc.4). 307 pp. 25,00
29 1978 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Histeroidea et Staphylinoideaexcept Staphylinidae. (Pt.23, fasc.5), 356 pp. 30,00
30 1979 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 1. (Pt.23, fasc.6), 309 pp. nakład wyczerpany


31 1978 Prószyńska M. Wioślarki - Cladocera. (Pt.12, fasc.2), 116 pp. 10,00
32 1979 Szelęgiewicz H. Mączliki - Aleyrododea. (Pt.21, fasc.3), 19 pp. 6,00
33 1979 Kierych E. Galasówkowate - Cynipoidea. (Pt.26, fasc.2), 102 pp. 10,00
34 1980 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 2. (Pt.23, fasc.7), 271 pp. 25,00
35 1980 Banaszak J. Złotolitki - Chrysididae. (Pt.26, fasc.1), 81 pp. 10,00
36 1980 Kaczmarek J. Pareczniki - Chilopoda. (Pt.14, fasc.4), 42 pp. 6,00
37 1981 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Kusakowate - Staphylinidae, part 3: Aleocharinae. (Pt.23, fasc.8), 329 pp.

25,00

38 1983 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Scarabaeoidea, Dascilloidea, Byrrhoidea et Parnoidea. (Pt.23, fasc.9), 394 pp.

nakład wyczerpany


39 1985 Kawecki Z. Czerwce - Coccoidea. (Pt.21, fasc.5), 106 pp. 10,00
40 1985 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Buprestoidea, Elateroidea etCantharoidea. (Pt.23, fasc.10), 400 pp.

nakład wyczerpany

41 1985 Drzycimski I. Widłonogi denne - Copepoda Harpacticoida. (Pt.12, fasc.4), 44 pp. 8,00
42 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Dermestoidea, Bostrichoidea, Cleroidea et Lymexyloidea.(Pt.23, fasc.11), 242 pp.

30,00

43 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 1. (Pt.23, fasc.12), 265 pp.

30,00

44 1986 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 2. (Pt.23, fasc.12), 277 pp.

30,00

45 1987 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cucujoidea, part 3. (Pt.23, fasc.14), 308 pp.

30,00

46 1988 Riedel A. Ślimaki lądowe - Gastropodaterrestria. (Pt.36, fasc.1), 315 pp.

30,00

47 1988 Złotorzycka J., Modrzejewska M. Wszoły - Mallophaga. (Pt.19, fasc.1), 222 pp.

25,00

48 1990 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera.Cerambycidae et Bruchidae. (Pt.23, fasc.15), 311 pp.

nakład wyczerpany

49 1990 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 1. (Pt.23, fasc.16), 279 pp.

40,00

50 1991 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Stonkowate - Chrysomelidae, part 2. (Pt.23, fasc.17), 226 pp. 20,00
51 1992 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowcowate procz ryjkowcow -Curculionoidea exceptCurculionidae. (Pt.23, fasc.18), 323 pp. 25,00
52 1993 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 1. (Pt.23, fasc.19), 304 pp. 25,00
53 1995 Jażdżewski K., Konopacka A. Pancerzowce prócz równonogów lądowych - Malacostrata exceptOniscoidea. (Pt.13, fasc.1), 165 pp. 18,00
54 1995 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 2. (Pt.23, fasc.20), 310 pp. 25,00
55 1996 Olszanowski Z., Rajski A., Niedbała W. Roztocza - Acari. Mechowce -Oribatida. (Pt.34, fasc.9), 242 pp. 18,00
56 1997 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Ryjkowce - Curculionidae, part 3. (Pt.23, fasc.21), 307 pp. 25,00
57 2000 Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. Chrząszcze - Coleoptera. Uzupełnienia tomów 2-21. (Pt.23, fasc.22), 252 pp. 25,00
58 2000 Bazyluk W., Liana A. Prostoskrzydłe - Orthoptera. (Pt.17, fasc.2),156 pp. 23,00
59 2002 Fiałkowski W., Kittel W. Widelnice - Plecoptera. (Pt.16, fasc.3), 72 pp. 10,00
60 2007 Mroczkowski M., Kadej M. Chrząszcze - Coleoptera.Piśmiennictwo (Pt.23, fasc.23), 660 pp. 68,00

Jacek Gorczyca, Andrzej Wolski 

Warszawa 2011
Katalog fauny Polski - Nowa seria - vol. 3 - Plant bugs of Poland. Part II. Subfamily Mirinae

ISBN 978-83-930773-3-5 ISSN 1895-5614

Wydawca: 
Natura optima dux Foundation

Cena: 63 zł + przesyłka

Zamówienia:

Proszę skontaktować się z działem zamówień lub użyć formularza on-line (bezpieczne połączenie HTTPS)

Abstract

The second part of the catalogue of plant bugs of Poland is presented. It contains 105 species of mirid subfamily Mirinae reported from Poland. All published data are provided, from the oldest WEIGEL’S report to the last faunistic papers. Unpublished data are also included. The current taxonomical status, biology, distribution of species as well as their economic importance are provided. Keys to the tribes and genera of the subfamily are given. The classification system follows the series of the Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. 

Keywords

catalogue, faunistics, Heteroptera, Miridae, Mirinae, Poland.

 Image

by Wojciech Czechowski, Alexander Radchenko and Wiesława Czechowska

The Ants (Hymenoptera, Formicidae)of Poland is a monographic study of 98 ant species known from Poland. The book comprises three sections. The first is a catalogue of the Polish ants which provides a systematic review of the species together with information about their geographical ranges, occurrence in Poland and biology. This section cites all faunistic literature data up to the year 2000. The second section characterises the myrmecofauna of Poland, including its species, zoogeographical and ecological compositions. The third section consists of keys for identification of the Polish ant taxa.The book contains 200 pages, 6 tables, 101 figures (maps of ranges and distribution of species) and 20 plates of morphological drawings. Hard cover.The authors are members of the Department of Social Insects and Myrmecophiles of the Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences in Warsaw.

The book is out of print.

 Image Jacek Gorczyca

Plant bugs (Heteroptera: Miridae) of Poland

C A T A L O G U S
F A U N A E
P O L O N I A E
new series

Museum and Institute of Zoology
Polish Academy of Sciences
Warszawa 2007

216 pages, hardcover, ISBN 978-83-918040-4-9 ISSN 1895-5614

Publisher: 

Natura Optima dux Foundation

Cena: 60 PLN + przesyłka

Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Abstract

The catalogue contains 162 species of mirid subfamilies Isometopinae, Deraeocorinae, Bryocorinae, Orthotylinae and Phylinae reported from Poland. All published data are provided, from the oldest WEIGEL’s report to the last faunistic papers. Unpublished data are also included. The current taxonomical status, distribution, biology and ecology of species as well as their economic importance are provided. A key to all the subfamilies which occur in Europe is given as well as keys to the tribes and genera of the subfamilies under discussion. The classification system follows the series of the Catalogue of the Heteroptera of the Palaearctic Region. 

Key words: Bryocorinae, Deraeocorinae, Heteroptera, Isometopinae, Orthotylinae, Phylinae, Poland.

 

Marcin Popiołek

The structure and distribution of parasite assemblages of roach (Rutilus rutilus L.) 


Fauna Polski Vol.5 Nowa seria

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
and Natura optima dux Foundation.

Warszawa 2012

175 x 245 mm, 295 pages, twarda okładka,

ISBN 978-83-930773-6-6

ISSN 0303-4909

Price: 60 euro + 5% VAT  + postage


Orders:
Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)

Celem badań było wykazanie wielokierunkowego wpływu czynników środowiskowych (naturalnych i antropogennych) na rozmieszczenie oraz strukturę zgrupowań pasożytów płoci (Rutilus rutilus L.) wzdłuż biegu Odry. Analizowane czynniki podzielono na dwie grupy. Do czynników środowiskowych zaliczono: (1) charakter rzeki, (2) poziom uprzemysłowienia terenów przy-ległych, (3) obecność lub brak sztucznych przegród w korycie rzeki, (4) obecność lub brak gospodarstw rybackich, (5) bogactwo ostoi ptaków wodno-błotnych w sąsiedztwie rzeki oraz (5) szybkość nurtu. Wśród czynników fizyko-chemicznych wyróżniono grupy parametrów charakteryzujących: (1) warunki fizyczne i termiczne wody, (2) warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, (3) zasolenie, (4) zakwaszenie oraz (5) warunki biogenne. Na siedmiu stanowiskach zlokalizowanych wzdłuż całego, mierzącego 854 km, biegu Odry odłowiono łącznie 451 płoci, które poddano pełnym sekcjom parazytologicznym.

Słowa kluczowe: Pasożyty, Rutilus  rutilus,  płoć,   Odra,  zgrupowania  pasożytów,  czynniki środowiskowe, Polska.

Image Anna Skoracka, Mariusz Lewandowski,
Jan Boczek

A catalogue of eriophyoid mites
(Acari: Eriophyoidea) of Poland

 

C A T A L O G U S
F A U N A E
P O L O N I A E
new series

Museum and Institute of Zoology
Polish Academy of Sciences
Warszawa 2005 

199 pages, hardcover, ISBN 83-918040-2-X

Publisher: 

Natura Optima dux Foundation

Cena: 38 zł + wysyłka


Zamówienia:
Prosimy o skorzystanie z formularza zamówień lub kontakt z Biblioteką (Sprzedaż wydawnictw)

Abstract

The catalogue contains 342 species of eriophyoid mites recorded in Poland. The aim of this report is to provide data on species occurrence in Poland, their current taxonomical status, world distribution, host plants infested, relation to the host plant and pest status. The catalogue is also a source of information on ecological, biological or applied observations made in Poland up to know. Identification keys to families, subfamilies, tribes and genera are also provided. The paper is based on all bibliographical data regarding the presence of eriophyoid mites in Poland. The classification system is followed by Amrine et al. (2003). The taxonomical verification was made according to Amrine & Stasny (1994), Amrine et al. (2003), de Lillo & Amrine (2005).

Key words: Acari, Diptilomiopidae, Eriophyidae, Eriophyoidea, Phytoptidae, Poland, host plants.

 Image

Wojciech Czechowski, Alexander Radchenko, Wiesława Czechowska, Kari Vepsäläinen 

The ants of Poland with reference to the myrmecofauna of Europe


Fauna Poloniae Vol. 4 New series

Museum and Institute of Zoology of the Polish Academy of Sciences
and Natura optima dux Foundation.

Warszawa 2012

173 x 243 mm, hardcover, 496 pages, 201 maps, 55 plates with several hundred SEM photographs of morphological details, 33 figures with drawings, 13 tables.

ISBN 978-83-930773-4-2

Price: 95 € + 5% VAT  + postage

 Special Offer (save up to 70%)


Orders:
Please contact our orders department Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., or use online form (secure HTTPS connection)


This  book  on  ants (Hymenoptera: Formicidae) is an  updated, corrected and expanded version of the previous monograph of the Polish myrmecofauna (Czechowski et al. 2002). It contains 103  ant  species of 25 genera reported in Poland until  2010, the  occurrence of which in the  country are unquestionable or at  least  considered by  the authors probable. The  book  consists of  four  main chapters: (1)  a systematic checklist of the  ant  taxa  (subfamilies, genera, species) of Europe, (2)  a faunistic catalogue of the  ants of Poland, (3) characteristics of the  myrmecofauna of Poland, and  (4)  keys for identification. The checklist is the newest updated list of the European ants, and  it displays recent alterations in the ant  taxonomy. It contains nine subfamilies, 57 genera and  613  valid species; the list is complemented by 10 recognised but not  yet formally  described species. The faunistic catalogue provides a taxonomic survey  of the Polish ant species together with  information about their general distribution in the Palaearctic and  the distribution in Poland, with notes on the biology of each species. For some taxa (species, genera), notes on their taxonomic history are provided. The chapter compiles all faunistic data  published until  the  end  of the  year  2010; published reports are supplemented by confirmed unpublished data available to the  authors. For every species maps  of their ranges in the  Palaearctic and distributions in the  geographical regions in Poland are enclosed. The catalogue is closed  by a list of the species ever  reported in Poland and  later  owing  to a specified reason excluded from  the Polish fauna. The  next  chapter includes zoogeographical and  ecological characteristics of the  Polish myrmecofauna, with  reference to the European myrmecofauna as a whole. The last  chapter includes keys for identification of the  ant taxa (subfamilies, genera and  species), individually for  workers, queens and  males (when distinguishable). The keys for subfamilies and genera involve  all European taxa  of these ranks. The keys for species include all ant  species known in Poland, and  those not  reported from   Poland but  present in adjacent regions of Central Europe, and recognised as possible to be found in the country. The keys are illustrated with  SEM  photographs. The  main chapters are  preceded by the   foreword presenting general trends in myrmecological research in the world  throughout history, and  the introduction, in which the past  and   the present of Polish myrmecology is outlined.

Key words:
 Ants, biology, checklist, ecology, Europe, faunistics, key, morphology, Poland, systematics, taxonomy, zoogeography.