Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 06.11.2018 r numer ogłoszenia 9/2018 : TUTAJ