Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 15.05.2018 r

numer ogłoszenia 5/2018

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR w podziale na zadania:

Zadanie 1: Zestaw do real time PCR:  SG qPCR Master Mix (2x), E0401-02 - 2 szt.

Zadanie 2: Primery do real time PCR – 8 szt.

Zadanie 3 : Anty-Inhibitor PCR, 500 rxns, RP51 – 3 szt

 1. Liczba złożonych ofert : 4

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

EURx sp. z o.o.

600,00 zł

738,00 zł

EURx

E0401-02

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

257,00 zł

316,11 zł

Thermofischer Scientific

10629186

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Blirt S.A.

1800,00 zł

2214,00 zł

Blirt S.A.

RP51

2.

Cytogen Polska Sp. z o.o.

1836,00 zł

2258,28 zł

Blirt S.A.

RP51

 

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- EURx sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Blirt S.A.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-3  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- EURx sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska sp. z o.o.

Zadanie nr 3- Blirt S.A.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 15.05.2018r

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

Oryginał do pobrania : TUTAJ