Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-5-18-BIP

   Data: 7.05.2018

 

 

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  nr DA-2201-5-18-BIP z dnia 7.05.2018 na dostawę odczynników

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

Dotyczy : zadanie nr 2

Bardzo proszę o podanie sekwencji/długości starterów do real-time.  Cena pojedynczego startera zależy od jego długości.

 

Odpowiedź:


Telg:  ACACTAAGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTTGGGTTAGTGT

Telc: TGTTAGGTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTATCCCTAACA


Tyrfv:    GGAGCGTTCCAACAGAGGAA  
Tyrrv:     CCACAGTCGAACCCCATGAA

Tyroverfv:    CGGCGGCGGGCGGCGCGGGCTGGGCGGggagcgttccaacagaggaa  
Tyroverrv:    GCCCGGCCCGCCGCGCCCGTCCCGCCGccacagtcgaaccccatgaa

Albfv:  aaatgctgcacagaatccttg
Albrv:  gaaaagcatggtcgcctgtt.

 

Oryginał dostepny : TUTAJ