Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do PCR i odczynników do elektroforezy w podziale na zadania:

 

Zadanie 1: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 4 szt.

Zadanie 2: Barwnik DNA/RNA (specyfikacja jak SimplySafeTM nr. kat. E4600-01) 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza (specyfikacja jak dla kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

 1. Liczba złożonych ofert : 2

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Promega GmgH

4030,00 zł

4030,00 zł

Promega

nr kat.M7423

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

EURx Sp. z o.o.

205,00 zł

252,15 zł

EURx/

E4600-01

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

EURx Sp. z o.o.

600,00 zł

738,00 zł

EURx/

E0301-500

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-3  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- Promega GmgH

Zadanie nr 2- EURx Sp. z o.o.

Zadanie nr 3- EURx Sp. z o.o.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 29.03.2018r

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ