Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 19.03.2018 r

numer ogłoszenia 3/2018

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

 

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

 1. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

 1. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/
 2. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
 3. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie nr 1: MinElute Gel Extraction Kit (50), Qiagen, nr kat.: Cat No./ID: 28604 – 1 szt.

Zadanie nr 2. T4 DNA Ligase (5 U/ µL), 200 units, ThermoFisher Scientific, nr kat. EL0014 – 1 op.

Zadanie nr 3. ATP Solution (100 mM) 0,25 mL, ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0441 – 1 op.

Zadanie nr 4. Enzym FastDigest MunI, 20 reakcji, ThermoFisher Scientific, nr kat.: FD0753– 1szt.

Zadanie nr 5. Enzym FastDigest XapI, 50 reakcji, ThermoFisher Scientific, nr kat.: FD1383– 1szt.

Zadanie nr 6. Enzym FastDigest EcoRI, 800 reakcji ThermoFisher Scientific, nr kat.: FD0274 – 1szt.

Zadanie nr 7. Enzym FastDigest Bsu15I, 50 reakcji, ThermoFisher Scientific, nr kat.: FD0143 – 1szt.

Zadanie nr 8: dNTP mix (2 mM each), ThermoFisher Scientific, nr kat.: R0241– 1szt.

Zadanie nr 9: HotStarTaq Master Mix Kit (1000 U), Qiagen, Cat No./ID: 203445

Zadanie nr 10: Barwnik Geimsy (roztwór) 1000 ml, Aqua-med., nr kat.: 1020.2 – 1 szt.

Zadanie nr 11: Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy pH 7.2, 1000 ml, Aqua-med., nr kat.: 1060.2 – 8 szt.

Zadanie nr 12: Renozol RNA, 100 ml – 1 op.

 1. Liczba złożonych ofert : 4

 

 

 

 1. Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

 

Zadanie nr 1

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

QiaLab Sp. z o.o.

440,00 zł

541,20zł

Qiagen/

28604

2

ABO Sp. z o.o.

173,60 zł

213,53 zł

Thermo scientific EL0014

Zadanie nr 2

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

130,72 zł

141,18 zł

Thermofischer Scientific EL0014

 

2

ABO Sp. z o.o.

155,40 zł

191,14 zł

Thermoscientific

 

 

Zadanie nr 3

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

127,80

138,02

Thermofischer Scientific

nr kat. R0441

2.

ABO Sp. z o.o.

126,40

155,47

Thermo scientific FD0753

 

 

Zadanie nr 4

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

97,75

105,57

Thermofischer Scientific

nr kat. FD0753

2.

ABO Sp. z o.o.

234,00

287,82

 Thermo scientific

Nr kat FD1383

 

 

Zadanie nr 5

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

189,90

205,09

Thermofischer Scientific, nr kat. FD1383

2.

ABO Sp. z o.o.

235,90

290,16

Thermoscientific

nr kat. FD0274

 

 

Zadanie nr 6

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

180,60

195,05

Thermofischer Scientific nr

FD0274

2.

ABO Sp. z o.o.

157,20

193,36

Thermoscientific

Nr kat FD0143

 

 

Zadanie nr 7

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

121,55

131,27

Thermofischer Scientific nr kat FD0143

2.

ABO Sp. z o.o.

123,10

151,41

Thermoscientific

nr kat R0241

 

 

 

Zadanie nr 8

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

Life Technologies Polska Sp. z o.o.

88,40zł

95,47zł

Thermofischer Scientific

 nr kat R0241

 

 

Zadanie nr 9

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

QiaLab Sp. z o.o.

2490,00zł

2689,20zł

 

Qiagen 203445

 

 

Zadanie nr 10- brak ofert

 

Zadanie nr 11 – brak ofert

 

Zadanie nr 12

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Wartość

netto

Wartość

brutto

Producent/nr katalogowy

1.

ALAB Sp. z o.o.

470,00zł

578,10zł

MRC Rnazol

 

Nie wpłynęła żadna oferta w wymaganym terminie:

Zadanie nr 10,11

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Zadanie nr 1- QiaLab Sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3-. Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 5 -Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 6 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 7 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 8 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 9 - QiaLab Sp. z o.o.

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań  1-9  -  oferta uznana za najkorzystniejszą;

 1. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : Oferta firmy ABO zostaje odrzucona ze względu na zaoferowanie produktów niezgodnych z opisem zawartym w ogłoszeniu
 1. Zadanie nr 12 zostało unieważnione - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 1. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

Zadanie nr 1- QiaLab Sp. z o.o.

Zadanie nr 2- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 3-. Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 4- Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 5 -Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 6 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 7 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 8 - Life Technologies Polska Sp. z o.o.

Zadanie nr 9 - QiaLab Sp. z o.o.

 

 1. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE  [   ]

 Warszawa, dnia 19.03.2018

             (miejscowość)

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                             zamówienia z dziedziny nauki)

 

 

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ