Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki nr DA-2201-3-18-BIP z dnia 7.03.2018 na dostawę odczynników

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579, 2018 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

 

Pytanie 1:
Dotyczy : rozdziału IV treści ogłoszenia, ustęp 3.

W rozdziale IV, ustęp 3 postawiliście Państwo warunek dostarczania wraz z produktem kart charakterystyki oraz certyfikatów .Czy wyrażą Państwo zgodę na udostępnienie w/w dokumentów na stronie internetowej producenta do samodzielnego ściągnięcia? Dostawy naszej firmy realizowane są bez wyżej wymienionych dokumentów. Nie mamy możliwości ich dołączenia. Karty charakterystyki oraz certyfikaty analizy są dostępne 7 dni /24 h na stronie producenta.

 

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ