Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
tel.: 22 629 32 21
fax.: (0 22) 629 63 02
1. Osoby do kontaktu w sprawie zamówienia:
Grzegorz Lipski, Justyna Łukiewicz, Maciej Ciulkin
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
II. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):
http://bip.miiz.waw.pl/
III. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]
IV. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników:

Zadanie 1: Formamide 25 ml sequencing gade, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. DFM025 (GelCompany) – 1 szt.
Zadanie 2: GeneScan™ 600 LIZ™ dye Size Standard v2.0, 800 reakcji – 1 szt.
Zadanie 3: POP-7™ Polymer for 3500/3500xL Genetic Analyzers, 384 reakcji – 9 szt.
Zadanie 4: Sample Loading Solution 6.0 mL – 10 szt.
Zadanie 5: GeXP DNA Size Standard Kit – 400 – 9 szt.
Zadanie 6: Separation Gel - LPAI 10 mL – 11 szt.
Zadanie 7: CEQ Separation Buffer – 2 szt.
Zadanie 8: Perfect Plus 50-500 bp DNA Ladder 500 reakcji– 1 szt.
Zadanie 9: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 2szt.
Zadanie 10: SMRT®Cell 8Pac V3 (8 Cells), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-171-800 (Pacific Biosciences) – 2 szt.
Zadanie 11: AMPure® PB (5 ml), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-265-900 (Pacific Biosciences) – 1 szt.
Zadanie 12: DNA Sequencing Reagent 4.0 v2, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 100-612-400 (Pacific Biosciences) - 3 szt.
Zadanie 13: BigDye® Terminator Cleaning Kit (5000 prób), specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. BCB-200 – 1 szt.
Zadanie 14: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.
Zadanie 15: Agaroza (kat. E0301-500) 500 g – 4 szt.
Zadanie 16: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml – 5 szt.
Zadanie 17: NucleoSpin® 96 Soil, na 4 x 96 izolacji, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat 740 787.4 (Macherey Nagel) – 1 szt.
Zadanie 18: Cathode Buffer Container (CBC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4408256 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 19: Anode Buffer Container (ABC) 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393927 (Applied Biosystems) - 2 szt.
Zadanie 20: Conditioning Reagent, 3500 Series, do urządzenia ABI 3500xl/3500, specyfikacja zgodna jak dla nr. kat. 4393718 (Applied Biosystems) - 8 szt.
Zadanie 21: Color Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x) – zestaw na 500 reakcji – specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym E2775-03 firmy EURx– gotowy do użycia PCR Master Mix (2x) – typu „hot start”, zawierający barwny bufor, gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy po reakcji PCR - 3 szt.
Zadanie 22: Nuclease-free water, not DEPC treated (Molecular Biology Grade) - woda do PCR wolna od RNa-z i DNaz, nie traktowana DEPC – opakowanie 1000 ml - 7 szt.
Zadanie 23: Woda do PCR - komplet 10 fiolek o objętości 1,5 ml - 4 szt.
Zadanie 24: Bufor TBE 5x stężony, w postaci gotowego do użycia roztworu - ilość: 5 x 1 litr (pięciopak) - 3 szt. (łącznie 15 butelek o pojemności 1l)
Zadanie 25: Zestaw do izolacji DNA genomowego z krwi ptaków (ilość krwi <40 µl, przechowywana w etanolu 96%), złoże krzemionkowe, na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 26: Proteinaza K: roztwór o stężeniu 10 mg/ml, aktywność >30U/mg, ilość 5 ml
Zadanie 27: Alkohol etylowy absolutny (≥99,8%), cz.d.a, 2 l
Zadanie 28: Bufor TE, pH 8.0, 100 ml
Zadanie 29: Polimeraza Taq termostabilna, stężenie 5 U/µl, ilość 200 U, w zestawie z: z buforem reakcyjnym oraz (osobno) MgCl2 w stężeniu 25 mM lub 50 mM; do zastosowań standardowych
Zadanie 30: Mieszanina dNTP, ilość 400 µl, stężenie każdego dNTP: 10 mM
Zadanie 31: Agaroza, do rozdziału fragmentów DNA o dług. 100-600 bp, ilość 100 g
Zadanie 32: Bufor TBE (Tris-boran-EDTA) stężony x10, 250 ml
Zadanie 33: Bufor obciążający do elektroforezy żelowej, do fragmentów ok. 300-600 bp, stężony 6x, 5x 1 ml
Zadanie 34: PerfectTM 100-1000 bp DNA Ladder, 250 ug - Marker wielkości DNA (ladder) w zakresie 100-1000 bp DNA gotowy do nałożenia bezpośrednio na żel agarozowy (ready-to-use), ilość - 250 µg, stężenie równe bądź większe niż 47.9 µg/ml, na 500 aplikacji, składający się z 10 prążków DNA o długościach: 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 bp. - 3 szt.
Zadanie 35: GeneMATRIX BIO-TRACE DNA Purification Kit - zestaw do izolacji DNA z bardzo małej ilości materiału biologicznego (mikrośladów) na 100 izolacji - 1 szt.
Zadanie 36: Proteinaza K - roztwór o stężeniu 20 mg/ml - ilość: 5 fiolek o pojemności 1 ml
Zadanie 37: Fast Polar-BAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase - stężenie 1 U/µL, 5000 U - 1 szt.
Zadanie 38: Exonuclease I - stężenie 20 U/µL, 20 000 u - 1 szt.
Zadanie 39: Zestaw do oczyszczania DNA z żeli agarozowych oraz do oczyszczania DNA po reakcjach enzymatycznych (PCR) na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 40: Platinum™ Green Hot Start PCR Master Mix (2X) - zestaw na 200 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 13001013 firmy Thermofisher Scientific - 2 szt.
Zadanie 41: DNeasy Blood & Tissue Kit (50) - zestaw na 50 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69504 firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 42: DNeasy Blood & Tissue Kit (250) - zestaw na 250 izolacji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 69506 - firmy Qiagen - 1 szt.
Zadanie 43: iQ™ SYBR® Green Supermix, 2x stężony mix na 100 x 50 ul, zawiera 100 mM KCl, 40 mM Tris-HCl, pH 8,4, 0.4 mM mix dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP), 50 U/ul iTaq Polimerazy, 6 mM MgCl2, SYBR Green I, 20 nM fluorescein, stabilizatory, zdolny do amplifikacji matrycowego (genomowego) DNA o końcowym stężeniu w reakcji mniejszym lub równym 15 pg - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 170-8880 firmy Bio-Rad, zestaw na 100 reakcji - 1 szt.
Zadanie 44: NucleoSpin® FFPE DNA XS Macherey-Nagel - zestaw do izolacji DNA z materiału zakonserwowanego w formalinie i zatopionego w parafinie - na 50 izolacji - 1 szt.
Zadanie 45: 1 M Tris-HCl pH 8,0 - roztwór, 1 litr - 1 szt.
Zadanie 46: NaCl cz.d.a - 1 kg - 1 szt.
Zadanie 47: Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV™ RT] - For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym A4464-1KU firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 2 szt.
Zadanie 48: LuminoCt® SYBR® Green qPCR ReadyMix - For fast SYBR Green quantitative PCR - zestaw na 500 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym L6544-500RXN firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 49: RNAlater - Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation - roztwór, pojemność opakowania 500 ml - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R0901-500ML firmy Sigma - Aldrich Sp. z o.o. - 1 szt.
Zadanie 50: Sensitive RT HS-PCR Mix EvaGreen® - gotowa mieszanina do real-time PCR o podwyższonej czułości w technice Hot Start z fluoroforem EvaGreen; do analiz HRM, zestaw na 200 reakcji - 1 szt.
Zadanie 51:Trypsin-EDTA, In Hank's Balanced Salt Solution, 0.05% Trypsin and 0.53mM EDTA, without Ca2+ and Mg2+, 100 ml, 1 szt.
Zadanie 52: AmpliTaq Gold™ 360 Master Mix - 5 ml- specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym 4398881 firmy Thermofisher Scientific – 1 szt.
Zadanie 53: Restorase® DNA Polymerase with 10× Reaction Buffer – na 50 reakcji - specyfikacja zgodna jak dla produktu o numerze katalogowym R1028-50RXN – 1 szt.
Zadanie 54: Mieszanina dNTPs (Deoxynucleotide Mix) , ilość 2 ml, stężenie każdego dNTP: 10 mM .

 

2. W zadaniach nr 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49 ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza produktów równoważnych.

3. Zamawiający wymaga dołączenia przy realizacji zamówienia certyfikatów jakości oraz charakterystyk wszystkich odczynników, które obejmuje dane zamówienie.
4. Zamawiający wymaga, aby przy wysyłce wykonawca oznaczył przedmiot zamówienia w taki sposób tj. podając numer zadania, którego dotyczy przedmiot zamówienia oraz imię i nazwisko:
W zadaniu 1,2,5,7,8,9,10-12,13,14,17,18-20 – Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 3 – 5szt Hanna Panagiotopoulou/, 4szt Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz
W zadaniu 4 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 6 szt Robert Rutkowski
W zadaniu 5 – 4szt Hanna Panagiatopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 6 – 6szt Hanna Panagiotopoulou, 5szt Robert Rutkowski
W zadaniu 15 – 3szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 16 - 4 szt Marcin Kamiński, Katrzyna Rybarczyk, Magdalena Kubicz, 1 szt Hanna Panagiatopoulou
W zadaniu 21, 22-24, 34-42, 43, 44-46, 47-54 – Marcin Kamiński, Katarzyna Rybarczyk,Łukasz Flis, Magdalena Kubicz
W zadaniu 25-33 – Justyna Kubacka
umożliwiając tym samym jego jednoznaczną identyfikację - rozdysponowanie zgodnie z wewnętrznymi potrzebami Zamawiającego.

5. Miejsce dostawy:
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Wilcza 64, Warszawa 00-679. Proszę opisać przesyłkę w sposób przedstawiony w punkcie 4.

V. Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP – oświadczenie dysponenta środków
Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

VI. Termin realizacji: 4 tygodnie

VII. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy – numer NIP, REGON firmy, KRS firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę netto i brutto za realizację zamówienia z uwzględnieniem informacji którego zadania dotyczy oferta Wykonawcy ze wskazaniem wszelkich kosztów niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym cenę towaru, koszty transportu do siedziby Zamawiającego.
4. Termin obowiązywania oferty wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:
a) Kopię dokumentu z którego wynika uprawnienie lub upoważnienie osób podpisujących ofertę w imieniu wykonawcy (np. wydruk z KRS, wydruk CEIDG);
b) Kopię pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawcy składającego ofertę o ile dotyczy.
6. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, pod groźbą odrzucenia oferty w przypadku złożenia ich w większej liczbie niż jedna.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna zostać podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

VIII. Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
cena 100%
2. Zamawiający udzieli wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
3. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia ( w szczególności podatki, koszt transportu, ubezpieczenia i dostawy) oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

IX. Terminy płatności
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

X. Miejsce i termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana w formie pisemnej (przesłanie pocztą, kurierem lub osobiście).
Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane :

Muzeum i Instytut Zoologii PAN
Ul. Wilcza 64
00-679 Warszawa
oraz oznakowane następująco:
„Oferta na dostawę odczynników dotyczy zamówienia DA-2201-14-17-BIP”
2. Miejsce i termin składania ofert: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa, pokój 100, I p. nie później niż do godz 15:00. do dnia 24.11.2017
3. Oferty muszą wpłynąć do Zamawiającego przed terminem składania, pod groźbą odrzucenia oferty złożonej po terminie.

XI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty, wykluczeniu z postępowania wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w ogłoszeniu, ofertach odrzuconych z powodu niezgodności ich treści z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu, Zamawiający zawiadomi wykonawców drogą elektroniczną.

XII. Zastrzeżenia prawne.
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w dowolnym czasie bez podawania przyczyny:
a) Modyfikacji warunków udziału w postępowaniu;
b) Zmiany przedmiotu zamówienia;
c) Unieważnienia postępowania;
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

XIII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
..........................................................
(podpis osoby upoważnionej)
Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym
zamówieniu z dziedziny nauki

Formularz ofertowy do pobrania : TUTAJ