Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-12-17-BIP

   Data: 04.08.2017

 

 

Do Wykonawcy:

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki  na dostawę odczynników :

Pakiet I:

Zadanie 1: Separation Gel LPAI 10 mL, 12 op.

Zadanie 2: NucleoSpin Soil na 250 izolacji, 1 op

Pakiet II:

Zadanie 1:GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji – 1 szt.

Zadanie 2: Qubit™ dsDNA HS Assay Kit - kat. Q32854 500 reakcji – 1 szt.

Zadanie 3: Agaroza - TopVision Low Melting Point Agarose, kat. R0801, 25 g - zakres rozdziału od 100 bp do >30 kb – 1 szt.

Zadanie 4: GeneRuler™ Ladder Mix – 100-10 000 bp, kat. SM0331 – 5*50 ug – 1 szt.

Zadanie 5: Barwnik DNA/RNA SimplySafeTM 1 ml x 1 – 1 szt.

Zadanie 6: Agaroza (kat. E0301-500)  500 g – 1 szt.

Zadanie 7: KAPA Illumina Library Quantification Kits for LightCycler 480 (nr. Kat. KK4854) – 1 szt.

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

„Czy wymagają Państwo złożenia oferty w całości na pakiet I lub II, czy też możliwe jest składanie ofert na poszczególne zadania?”

 

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne zadania.

 
Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ