Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Wasze pismo z dnia:

Wasz znak:

Nasz znak: do zamówienia DA-2201-11-17-BIP

   Data:: 31.07.2017

 

Zamawiający:                                                                                    

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

z siedzibą w Warszawie 

            Do Wykonawcy:

 

           

 

Dotyczy ogłoszenia o udzielonym zamówieniu z dziedziny nauki na dostawę odczynników:

Zadanie nr 1: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 5x500U,– 1 op.

Zadanie nr 2: zestaw: odczynnik Giemsa  500 ml + bufor rozcieńczający bufor Giemsy (pH 7.0) 1000 ml

Zadanie nr 3: Odczynnik do analiz genetycznych GeXP DNA Size Standard Kit - 400, 10 op.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64, zwany dalej „Zamawiającym” działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 i w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje odpowiedzi na złożone przez wykonawców zapytania:

Pytanie 1:

”Czy w zadaniu nr 1 dopuszczacie Państwo ofertę na produkt równoważny”

 

Odpowiedź:

„Ze względu na zapewnienie ciągłości i jednorodności badań, miarodajności i powtarzalności wyników
w prowadzonych badaniach naukowych Zamawiający nie dopuszcza w zadaniu nr 1 produktu równoważnego. Nie dopuszcza również produktów równoważnych w zadaniu nr 2 i zadaniu nr 3”.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 04.08.2017 r. do godz. 10.00.

 

 

 Treść ogłoszenia dostepna : TUTAJ