Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 19.07.2017 r

numer ogłoszenia 10/2017

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21                                                                      

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej): http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [ ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników w podziale na zadania:

Zadanie 1: alkohol etylowy 96% do celów naukowych. 371 litrów. – zgodnie ze zgłoszeniami złożonymi przez poszczególne pracownie/pracowników, które stanowią załącznik do przedmiotowego wniosku.

Zadanie 2: Alkohol etylowy CZDA 99,8% bezwodny opakowanie 0,5 litra. – zgodnie ze zgłoszeniami złożonymi przez poszczególne pracownie/pracowników, które stanowią załącznik do przedmiotowego wniosku.

Zadanie 3: Zestaw do sekwencjonowania: NextSeq® 500/550 Mid Output Kit v2 (150 cycles)

[Article number: FC-404-2001]. - Zestaw należy dostarczyć na następujący adres: Potsdam University Evolutionary Adaptive Genomics Institute for Biochemistry and Biology Faculty for Mathematics and Natural Sciences Karl-Liebknecht- Str. 24-25, Haus 29D-14476 Potsdam

  1. 5.Liczba złożonych ofert : 7
  2. 6.Zestawienie złożonych ofert wraz z podaniem cen:

Zadanie nr 1

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1.

PW VeVeX Konin, Zakład Produkcyjny,

ul. Janowska 1A, 62-510 Konin,

3116,40 3833,17
2. ESOLL Sp. z o.o, ul. Główna 78, 05-650 Chynów, 3487,40 4289,50
3. HURT-CHEM. Hurtowania Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 29234,80 35958,80
4.

IDALIA. I Wolak Sp. Jawna. ul. Zubrzyckiego 10,

26-610- Radom,

29680,00 36506,40
5. ALPINIUS CHEMIA SP. Z O.O. ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski 3339,00 4106,97
6. KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków 29309,00 36050,07

Zadanie nr 2

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

3241,20

3986,68
2

IDALIA. I Wolak Sp. Jawna. ul. Zubrzyckiego 10,

26-610- Radom,

3256,00 4004,88
3. HURT-CHEM. Hurtowania Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki

6097,60

7500,05

Zadanie nr 3

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. ANALITYK Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa

5075,00

6242,25


Zadanie nr 4

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena netto Cena brutto
1. Nie wpłynęła żadna oferta


7.Propozycja wybory oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1 PW VeVeX Konin, Zakład Produkcyjny, ul. Janowska 1A, 62-510 Konin,

- w zakresie zadań 2 KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

     - w zakresie zadań 3 ANALITYK Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa

8.Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej :

- w zakresie zadań 1,2,3; jedyna złożona oferta uznana za najkorzystniejszą zgodnie z pkt. 7 ogłoszenia o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 06.07.2017 r., nr ogłoszenia:
DA-2201-10-17 BIP;

9.Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) : -----------

  
10.Wykonawca, któremu udzielono zamówienia :

- w zakresie zadania 1 PW VeVeX Konin, Zakład Produkcyjny, ul. Janowska 1A, 62-510 Konin,

- w zakresie zadania 2 KRAKCHEMIA S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

- w zakresie zadania 3 ANALITYK Ewa Kowalczyk, ul. Eugeniusza Romera 10 lok. B9, 02-784 Warszawa

11. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [X]   NIE [   ]

Warszawa, dnia 19.07.2017 r.

             (miejscowość)

..........................................................

                                 (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzieleniu

                                                                                                                                            zamówienia z dziedziny nauki

 

 

 

                                                                                                                                        

Treść ogłoszenia dostępna: TUTAJ