Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

A: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 1: proteinase K, 20 mg/ml, 5 ml
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

POLGEN Sp. z o.o.- Sp.K.

92-516 Łódź, ul. Puszkina 80

 784,12 zł netto

 846,85 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – unieważniono dla Zadania nr 1; cena oferty przewyższa środki przeznaczone na realizację zadania.
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: nie dotyczy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia – nie dotyczy
 5. Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ ]   NIE  [ X  ]

B: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade

 1. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 3: Dithiothreitol (DTT) solution, ~1M, 10 ml (w wodzie), Molecular Biology grade
 2. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o.

Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

 155,75 zł netto

 191,57 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: W wyznaczonym przez zamawiającego terminie wpłynęła jedna ważna oferta firmy: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o., Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań
 2. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: SIGMA-ALDRICH Spółka z o.o

Adres Wykonawcy: Ul. Szelągowska 30, 61-626 Poznań

Data udzielenia zamówienia: 13.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 13.01.2017 r.

 

Ogłoszenie nr 2

o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki z dnia 13.12.2016 r.

numer ogłoszenia DA-2201-351-16-BIP-25

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) w związku z art. 30d ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

   MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII    

   POLSKIEJ AKADEMII NAUK

   ul. Wilcza 64

   00-679 Warszawa

   tel.: 22 629 32 21

   fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl

 1. Rodzaj zamówienia: dostawy [ X ] usługi [  ]

Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia: Zadanie 2: GoTaq® G2 Hot Start Green Master Mix, zestaw na 1000 reakcji

 1. Liczba złożonych ofert – 1

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Oferowana cena netto/brutto
1.

Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

 2015,00 zł netto

 2015,00 zł brutto

 1. Propozycja wyboru oferty najkorzystniejszej – oferta nr 1
 2. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej: Wpłynęła jedna oferta firmy: Promega Poland, High-Tech-Park, Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy
 3. Uzasadnienie odrzucenia oferty (o ile dotyczy) – nie dotyczy
 4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko: Promega Poland, High-Tech-Park

Adres Wykonawcy: Schildkrötstraße 15, 68199 Mannheim, Niemcy

Data udzielenia zamówienia: 19.01.2017 r.

10.Informacja o nieudzieleniu tego zamówienia:

Czy zamówienia udzielono TAK [ X ]   NIE  [   ]

Warszawa, dnia 19.01.2017 r.