Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Zapytanie ofertowe DA-2203-01/ZO/2020 na dostawę sprzętu i urządzeń informatycznych dla Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk.

Załączniki:

Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego: (02.11.2020)

Informacja z otwarcia ofert w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020: (10.11.2020)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w Zapytaniu Ofertowym nr DA-2203-01/ZO/MIIZ/2020 (17.11.2020)