Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukuje bioinformatyka do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych

 

Poszukujemy pracownika — bioinformatyka do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 • wykształcenie wyższe, preferowane podwójne, informatyczne i biologiczne,
 • znajomość zagadnień bioinformatyki i programowania,
 • zainteresowanie zastosowaniem bioinformatyki w filogenetyce i genomice,
 • preferowane doświadczenie w analizie danych sekwencjonowania nowej generacji,
 • dobra znajomość języków skryptowych, np. Python,
 • Dobra znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność współpracy w zespole i komunikacji.
 •  

Zakres obowiązków:

 • wsparcie bioinformatyczne wysokoprzepustowych metod doświadczalnych,
 • programowanie na potrzeby analiz genomicznych,
 • organizacja, utrzymywanie i rozwijanie infrastruktury informatycznej,
 • aktywny i konstruktywny udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie.

 

Oferujemy:

 • możliwość pracy nad ciekawą tematyką badawczą (np. molekularna filogenetyka, regulacja ekspresji genów, epigenetyka),
 • możliwość pracy w zespołach interdyscyplinarnych,

 

Przystępując do konkursu należy dostarczyć:

 1. list motywacyjny, zawierający opis zainteresowań kandydata,
 2. życiorys z wykazem umiejętności i osiągnięć,
 3. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN.
 4. Kwestionariusz osobowy.
 5. Opis dotychczasowej pracy wraz z ewentualnym wykazem publikacji.
 6. Odpis dyplomu wyższej uczelni.
 7. Inne dokumenty uznane za kandydata za ważne.
 8. Nazwiska i adresy osoby/osób mogącej udzielić referencji.
 9. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. z późn. zm. o ochronie danych osobowych).

 

Dokumenty w zaklejonej z dopiskiem kopercie „Konkurs — Bioinformatyk MiIZ PAN” - należy składać do dnia 31 sierpnia 2016 r. w Sekretariacie MiIZ PAN (ul. Wilcza 64, 00-679 Warszawa)         

 

Komisja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu – nastąpi do dnia 15 września 2016 r.