Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ASYSTENTA (2)

 

 

W dniu 19 sierpnia 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Asystenta

w Pracowni Nematologii

 

Dokumenty na konkurs złożyli:

Dr Izabela Wojciechowska

Mgr Olga Wiśniewska

 

Komisja konkursowa Protokołem  z dnia 10 sierpnia 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Asystenta p. mgr Olgi Wiśniewskiej.