Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Warszawa, 04 marca 2015 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

 

W dniu 27 Lutego 2015 r. został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta w Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych MiIZ PAN.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 27 lutego 2015 r. jednogłośnie  zarekomendowała  zatrudnienie na stanowisku Adiunkta Panią Dr Martynę Molak.