Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Warszawa, 01 września 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

NA STANOWISKO ADIUNKTA

 

Został rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Adiunkta Muzeum Zoologicznego w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie.

 

Komisja konkursowa Uchwałą z dnia 29 sierpnia 2014 r. jednogłośnie zarekomendowała zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Marcina Kamińskiego.