Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Słowa kluczowe: ekologia ptaków, monitoring, badania populacji, modelowanie 

W związku z rozwojem Pracowni Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko Asystenta 

Opis zadań: 

Praca z danymi o występowaniu i liczebności ptaków zbieranymi w ramach Monitoringu Ptaków Polski, w szczególności z danymi z Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych. Praca polega na modelowaniu zmian liczebności i rozpowszechnienia oraz wizualizacji danych w środowisku R, a następnie na tworzeniu raportów i publikacji naukowych. Pracownik będzie również współpracował z naukowcami z innych krajów europejskich w ramach sieci Pan European Common Bird Monitoring Scheme (PECBMS), przygotowywał dane do europejskich wskaźników liczebności ptaków i uczestniczył w przygotowaniach publikacji naukowych we współpracy z PECBMS. 

Wymagania stawiane kandydatowi: 

 1. Wykształcenie wyższe, dyplom w dziedzinie nauk biologicznych;
 1. Predyspozycje do pracy naukowej, wiedza i doświadczenie w terenowych badaniach ekologicznych;
 1. Udokumentowany dorobek naukowy, w tym publikacje w czasopismach w listy filadelfijskiej ;
 1. Udokumentowane sukcesy w pozyskiwaniu finansowania projektów ze źródeł zewnętrznych i doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi;
 1. Dobra znajomość metod statystycznych, w szczególności aplikowanych w

środowisku R;

 1. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 1. Umiejętność prowadzenia dokumentacji wyników badań, opracowywania i prezentacji wyników w środowiskach naukowych,
 1. Dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, rzetelność i samodzielność w wykonywaniu obowiązków.

Oferujemy: 
· stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę, 
· możliwość realizacji projektów badawczych w oparciu o współpracę z ośrodkami w kraju i za granicą, 
· możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji, 
· ciekawą pracę w środowisku opartym na współpracy i wzajemnym szacunku, 
Wymagane dokumenty: 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów w języku polskim: 

 1. Podanie o zatrudnienie w MiIZ PAN;
 2. CV z dopiskiem: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Muzeum I Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 64 dla potrzeb rekrutacji (administrator danych) zgodnie z 

      Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

      2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

      osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

      95/46/WE (RODO)”.

 1. Wykaz publikacji i opis dorobku naukowego;
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów II stopnia;
 3. Nazwiska i adresy email min. dwóch osób mogących udzielić referencji kandydatowi;
 4. Inne dokumenty uznane przez kandydata za ważne;

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w MiIZ PAN”  należy przysyłać do dnia 27 grudnia 2022 r. do godz. 15:00  e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU – nastąpi do dnia 28 grudnia 2022 r.