Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Dyrektor Muzeum i Instytutu Zoologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 29.01.2021 r.


Poszukujemy pracownika naukowego na stanowisko adiunkta w nowo-utworzonej grupie badawczej kierowanej przez Dr hab. Andre Moura w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa ta zajmuje się ekologia i ewolucją gatunków z podrzędu Cetacea, a ogłaszane stanowisko dotyczy pracy w projekcie finansowanym przez NCN pod tytułem "Analiza zmian mikroewolucyjnych w genomie gospodarza w odpowiedzi na wielokrotne infekcje wirusowe u dzikich zwierząt". Praca nad projektem będzie obejmować analizy genomiczne delfinów w relacji do infekcji wirusowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała również możliwość uczestnictwa w innych projektach badawczych realizowanych przez grupę i będzie zachęcana do starania się o fundusze na dalsze badania.
Okres zatrudnienia na tym stanowisku to 2 lata i 2 miesięcy, włączając 3-miesięczny okres próbny. Planowana data rozpoczęcia pracy to początek marca 2021, lub wcześniejszy termin, w zależności od dostępności kandydatki/kandydata. Siedzibą grupy badawczej jest Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii (MIZ) PAN w Gdańsku – Górkach Wschodnich. Grupa utrzymuje silny związek z główną siedzibą MIZ PAN w Warszawie i z tego względu wizyty badawcze w Warszawie mogą być wymagane w ramach obowiazków służbowych. W Stacji Ornitologicznej MIZ pracują również grupy badawcze zajmujące się genomiką psowatych oraz immunogenetyką ptaków.

Opis zadań i obowiązków
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić prace badawcze uzgodnione z kierownikiem grupy. Prace te mogą obejmować wszystkie etapy, od zbioru próbek przez prace laboratoryjne i analizę danych po przygotowywanie prac do publikacji, a także udział w opiece nad doktorantami jako promotor pomocniczy i wykonywanie zadań administracyjnych związanych z realizacją projektu. Praca na tym stanowisku będzie wymagała poznawania i opracowywania nowych procedur laboratoryjnych oraz nowych metod analizy danych, dlatego konieczna jest silna motywacja do rozwoju naukowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę i otrzyma wsparcie w pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zatem miała możliwość rozwijania nowych kierunków badań w obrębie tematyki badawczej grupy.

Wymagania
Wymagane jest doświadczenie w genomice ewolucyjnej, ekologii populacji lub bioinformatyce. Kandydaci powinni miec wykształcenie (tytuł magistra lub licencjat) w biologii, zoologii, bioinformatyce, informatyce, lub pokrewnej dyscyplinie oraz stopień doktora (nadany lub spodziewany przed rozpoczęciem zatrudnienia) w jednej z tych dziedzin. Stopień doktora powinien być nadany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia. Ze wzgledu na koniecznosc szybkiego rozpoczecia pracy na tym stanowisku, kandydaci musza miec prawo do pracy/zezwolenie na prace w Polsce.

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
1. Doświadczenie z przygotowaniem prob biologicznych do analiz w laboratoriach biologii molekularnej;
2. Dobra znajomość teoretyczna genetyki populacji;
3. Biegłość w poslugiwaniu sie wierszami poleceń, np. Linux/Unix, DOS, R;
4. Umiejetność przygotowywania skryptow do analiz biologicznych (np. Python, Perl, Shell, R scripts);
5. Zdolność do efektywnej organizacji pracy;
6. Doświadczenie w pracy z dużymi bazami danych;
7. Zdolność do samodzielnej pracy i do efektywnej komunikacji z interdyscyplinarnym zespołem. Dodatkowe mile widziane umiejętności:
1. Doświadczenie w analizie całych genomów w odniesieniu do genomów referencyjnych oraz w detekcji SNPów;
2. Doświadczenie w pracy w programami do analiz w dziedzinie genomiki ewolucyjnej;
3. Doświadczenie z internetowymi bazami danych genomicznych;
4. Dobra znajomość teorii doboru naturalnego;
5. Dobra znajomość układu odpornościowego ssaków;
6. Doświadczenie w pracy w międzynarodowych zespołach badawczych.

Badania naukowe w MIZ PAN
Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Andre Moura należy do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych kierowanej przez Profesora Wiesława Bogdanowicza, która grupuje naukowców zajmujących się genetyką populacji, filogeografią i genomiką ewolucyjną szerokiego spektrum gatunków zwierząt. Laboratoria MIZ są wyposażone w nowoczesny sprzęt do sekwencjonowania nowej generacji, w tym sekwenatory Pacific Biosciences RSII Illumina MiSeq System. W nowoczesnym laboratorium antycznego DNA prowadzone są prace nad paleogenetyką ssaków. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia
Okres zatrudnienia: 26 miesięcy, z 3-mięsiecznym okresem próbnym. Termin rozpoczęcia pracy: 1 marca 2021, lub jak najszybciej po otrzymaniu oferty pracy. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku
1. Kopia dyplomu doktorskiego
2. Curriculum vitae w języku angielskim wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w celu uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych: tekst jednolity (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).”
3. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona);
4. Kopia jednej publikacji do oceny w procesie rekrutacji;
5. Dane kontaktowe do dwóch osób, które można poprosić o opinie o kandydacie.

Dokumenty te powinny zostać wysłane do Andre Moura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż 14.02.2020 r. w wiadomości zatytułowanej “Application for a postdoctoral position in dolphin genomics”. Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do Andre Moura. Rozmowy kwalifikacyjne wybranych kandydatów odbędą się na początku lutego 2021 w Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku-Górkach Wschodnich. W razie potrzeby rozmowa może odbyć się przez Skype.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28.02.2021 r.