Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Poszukujemy pracownika naukowego specjalizującego się w modelowaniu ekologicznym przy użyciu GIS na stanowisko typu post-doc w grupie badawczej dr hab. Małgorzaty Pilot w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN. Grupa prowadzi badania procesów mikroewolucyjnych w populacjach ssaków z zastosowaniem metod genetycznych i ekologicznych. Osoba zatrudniona na ogłaszanym stanowisku będzie odpowiedzialna za budowanie modeli ekologicznych w projekcie dotyczącym ewolucyjnych konsekwencji interakcji między wilkami, szakalami złocistymi a psami domowymi w Eurazji. Okres zatrudnienia na tym stanowisku to trzy lata, od lipca 2021. Siedzibą grupy badawczej jest Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku.

Opis zadań i obowiązków

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie prowadzić pracę obejmujące analizę danych środowiskowych przy użyciu GIS i modelowanie wpływu czynników środowiskowych na procesy mikroewolucyjne w populacjach wilków, szakali złocistych i wolno-żyjących psów, a także będzie brać udział w opiece nad doktorantami i wykonywaniu zadań administracyjnych związanych z realizacją projektów badawczych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie uczestniczyła w przygotowywaniu wniosków grantowych składanych przez grupę i otrzyma wsparcie w pracy nad własnymi wnioskami o granty i stypendia dla naukowców na wczesnych etapach kariery. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zatem miała możliwość rozwijania nowych kierunków badań w obrębie tematyki badawczej grupy.

Wymagania

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk biologicznych, nauk o środowisku lub pokrewnej dyscypliny, oraz doświadczenie w modelowaniu ekologicznym przy użyciu GIS. W terminie rozpoczęcia pracy przez osobę wybraną na to stanowisko powinno upłynąć nie więcej niż 7 lat od uzyskania przez nią stopnia doktora; w ten okres nie wliczają się urlopy macierzyńskie i przerwy w pracy ze względu na stan zdrowia. Będą również brani pod uwagę kandydaci nie posiadający jeszcze stopnia doktora, lecz mający wyznaczony termin obrony rozprawy doktorskiej. Posiadanie stopnia doktora jest jednak koniecznym warunkiem rozpoczęcia pracy.

Idealny kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

 1. Bardzo dobra znajomość modelowania ekologicznego przy użyciu GIS;
 2. Zdolność do samodzielnej pracy naukowej i do efektywnej komunikacji z interdyscyplinarnym zespołem badawczym;
 3. Doświadczenie w przygotowywaniu publikacji naukowych, potwierdzone przez co najmniej jedna publikacje naukowa jako pierwszy autor (która zostanie oceniona w trakcie procesu rekrutacji);
 4. Biegła znajomość języka angielskiego.

Dodatkowe, mile widziane umiejętności:

 1. Znajomość genetyki populacji, w szczególności genetyki krajobrazu;
 2. Doświadczenie w analizach statystycznych danych biologicznych lub środowiskowych;
 3. Znajomość języka programowania (np. R, Python);
 4. Doświadczenie pracy w interdyscyplinarnym zespole.

Badania naukowe w MIZ PAN

Badania w MIZ obejmują szerokie spektrum zagadnień z dziedziny zoologii, w tym systematykę, biogeografię, biologię ewolucyjną, ekologię i genetykę populacji. Grupa Dr Małgorzaty Pilot należy do Pracowni Technik Molekularnych i Biometrycznych kierowanej przez Profesora Wiesława Bogdanowicza, która grupuje naukowców zajmujących się genetyką populacji, filogeografią i genomiką ewolucyjną szerokiego spektrum gatunków zwierząt. Laboratoria MIZ są wyposażone w nowoczesny sprzęt do sekwencjonowania nowej generacji, w tym sekwenatory Pacific Biosciences RSII Illumina MiSeq System. W nowoczesnym laboratorium antycznego DNA prowadzone są prace nad paleogenetyką ssaków. Kolekcja zoologiczna Muzeum jest jedną z największych i najcenniejszych w Europie.

Warunki zatrudnienia

Okres zatrudnienia: 36 miesięcy, z 3-miesiecznym okresem próbnym. Termin rozpoczęcia pracy: 1 lipca 2021. Pensja jest fundowana przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty wymagane we wniosku

 1. Kopia dyplomu doktorskiego lub dokument potwierdzający uczestnictwo w szkole doktorskiej oraz podający spodziewaną datę przyznania stopnia doktora.
 2. Curriculum vitae wraz z listą publikacji oraz z dołączonym na końcu podpisanym oświadczeniem:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk również na potrzeby przyszłych rekrutacji”.

Aplikacje, które nie zawierają tego oświadczenia, nie będą rozpatrywane.

 1. List motywacyjny w języku angielskim (nie więcej niż jedna strona A4)
 2. Kopia jednej publikacji naukowej do oceny podczas procesu rekrutacji
 3. Dane kontaktowe dwóch osób, z którymi można się skontaktować w celu uzyskania opinii o kandydacie.

Dokumenty te należy przesłać do Małgorzaty Pilot Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż

31 marca 2021  w wiadomości zatytułowanej “Application for a postdoctoral position in ecological modelling”.

Pytania dotyczące tego stanowiska mogą być kierowane do Małgorzaty Pilot.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która zostanie przeprowadzona w kwietniu za pośrednictwem Skype'a.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 30.04.2021 r.