Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Ogłoszenie

o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki z dnia 28.11.2016r.

numer ogłoszenia 23/2016

Podstawa prawna ogłoszenia: art. 4 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z art. 30a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.).

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII     

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Wilcza 64

00-679 Warszawa

tel.: 22 629 32 21

fax.: (0 22) 629 63 02

2. Strona internetowa Zamawiającego (Biuletyn Informacji Publicznej):

http://bip.miiz.waw.pl/

3. Rodzaj zamówienia: dostawy [X] usługi [  ]

4. Opis przedmiotu zamówienia/zakres zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Zadanie nr 1: Woda wolna od DNAz i RNAz, 500 ml – 1op.

Zadanie nr 2: Polimeraza Taq DNA (rekombinowana) Thermo Scientific 500U, nr kat.: EP0402 – 1op.

Zadanie nr 3: Polimeraza DNA Draem Taq , 500 U, nr kat. EP0702 – 1op.

Zadanie nr 4: GelRED for Agarose or Page Gels (10000 X in water), obj. 2,5 ml (5x 0,5ml) – 1 op.

Zadanie nr 5: NucleoSpin® Blood (250 izolacji), nr kat.: 740951.250 – 1 op.

Zadanie nr 6: Końcówki do pipet do wycinania prążków z żelu, 4mm x 1mm, 5x48 szt , nr kat.: CSL-GELX4RACK – 1 op.

Zadanie nr 7: Oryginalne końcówki do pipet, Brand, o obj. 0,1-20 μl – 4000 szt.

Zadanie nr 8: MinElute PCR Purification Kit (50), nr kat.: 28004 – 1 op.

Zadanie nr 9: Synteza oligonukleotydów, ok 40 par x 44 nukleotydy =1760 nukleotydów x … pln netto/nukleotyd

Zadanie 10: Alkohol etylowy cz.d.a. 99,8%, 500ml – 4 szt.

Uzasadnienie zastosowania art. 4d ust.1 pkt 1 PZP

Przedmiotem zamówienia jest dostawa służąca wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Nie służą one prowadzeniu przez zamawiającego produkcji masowej, służącej osiągnięciu rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

..........................................................

                                  (podpis osoby upoważnionej)

Zatwierdzam treść ogłoszenia o udzielanym

                                                                                                                                             zamówieniu z dziedziny nauki