Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

 

Wymieranie gatunków jest procesem naturalnym w historii Ziemi. Jednak działalność i ekspansja człowieka powodują, że proces ten przebiega niepokojąco szybko. Szacunkowe wyliczenia wskazują, że do 2015 roku może wyginąć około 25% występujących obecnie na Ziemi gatunków zwierząt.

Wobec takiego stanu wiele państw na świecie podjęło działania na rzecz ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem. Podstawą do objęcia ochroną gatunków zagrożonych są tzw. Czerwone Listy i Czerwone Księgi, których tworzenie zainicjowała Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody i Jej Zasobów. Polska Czerwona Księga Zwierząt jest dziełem zbiorowym, poświęconym analizie i ocenie zagrożeń fauny krajowej. W jej opracowaniu wzięło udział kilkudziesięciu zoologów z niemal wszystkich ośrodków akademickich i naukowych w kraju. Podstawowym celem tej publikacji jest określenie stopnia zagrożenia przedstawicieli rodzimej fauny, w oparciu o dostępną faktografię i kryteria Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów.

Wystawa przedstawia problematykę zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt w Polsce i Europie. Wskazuje zarówno przyczyny wymierania jak i sposoby ochrony gatunków, którym grozi zagłada. Głównym celem przedsięwzięcia jest uświadomienie szerokiemu gronu odbiorców konieczności ochrony życia na Ziemi.

 

 

Wystawa pt. „Ginące zwierzęta Europy” została przygotowana w ramach obchodów

190-lecia Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

 

Więcej zdjęć: TUTAJ

Czytaj więcej: TUTAJ