Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

Panagiotopoulou-Stawnicka Hanna (Dr) 

dr Hanna Panagiotopoulou-Stawnicka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 22 629 32 21, wew. 156

Zainteresowania naukowe:

Genetyka populacyjna i konserwatorska, badania genetyczne jesiotrowatych, antyczny DNA

Publikacje:

Bakuła, Z., Siedlecki, P., Gromadka, R., Gawor, J., Gromadka, A., Pomorski, J., Panagiotopoulou, H., Jagielski, T. 2021. A first insight into the genome of Prototheca wickerhamii, a major causative agent of human protothecosis. BMC Genomics 22, 168. https://doi.org/10.1186/s12864-021-07491-8

Gwiazdowska A, Karpińska O, Kamionka-Kanclerska K, Rowiński P, Panagiotopoulou H, Pomorski JJ, Broughton RK, da Silva LF, Rutkowski R 2021. First microsatellite markers for the European Robin (Erithacus rubecula) and their application in analysis of parentage and genetic diversity. Scientific Reports 11: 1-10.

Kostro-Ambroziak A., Siekiera A., Czajkowska M., Pomorski J.J., Panagiotopoulou H. 2020. Development of microsatellite loci and optimization of a multiplex assay for Latibulus argiolus (Hymenoptera: Ichneumonidae), the specialized parasitoid of paper wasps. Scientific Reports 10: 1-8.

Doan K., Panagiotopoulou H., Molak M, Siekiera A, Bogdanowicz. 2019. Analiza genetyczna szczątków ludzkich. W: Ciepłe. Elitarna nekropolia wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim. (S. Wadyl red.): 447-460. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, ISBN 978-83-85824-99-2.

Płecha M, Panagiotopoulou H, Popovic D, Michalska-Parda A, Gromadka R, Weglenski P, Stankovic A (2019) Microsatellite multiplexes for the genetic analyses of northern pike (Esox lucius) populations. Fisheries & Aquatic Life 27: 33 - 40.

Nowacki, J., Panagiotopoulou-Stawnicka, H., Rutkowski, R., & W¹sala, R. (2019). Taxonomic separateness of the subspecies of Noctua interjecta Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) inhabiting central Europe. Entomologica Fennica, 30(1), 33-42. https://doi.org/10.33338/ef.79904

Baca M, Popoviæ D, Panagiotopoulou H, Marciszak A, Krajcarz M, Krajcarz MT, Makowiecki D, Wêgleñski P, Nadachowski A (2018) Human-mediated dispersal of cats in the Neolithic Central Europe. Heredity, 2018, 121(6):557-563. Epub 2018 Mar 28. doi: 10.1038/s41437-018-0071-4

Giannatos G, Bogdanowicz W, Panagiotopoulou H, Patrzyk M, Siekiera A, Dalakoura V, Haitoglou P, Lanszki J, Linardaki E, Alivizatos C (2018) Canid co-existence in a densely-settled and human-dominated peri-urban environment. A characterisation of populations and of habitat use among jackals, foxes and wolves in the vicinity of the Athens Metro area. Proceedings of the 2nd International Jackal Symposium, Marathon Bay, Attiki Province, Greece Hell. Zool. Arch., No. 9 Nov 2018.

Panagiotopoulou H, Austin JD, Zalewska K, Gonciarz M, Czarnogórska K, Gawor J, Weglenski P, Popovic D (2017) Microsatellite Mutation Rate in Atlantic Sturgeon (Acipenser oxyrinchus). Journal of Heredity (w druku).

Adamek D, Rzepkowska M, Panagiotopoulou H, Ostaszewska T, Kamaszewski M, Kolman R, Fajkowska M (2017) Morphological differences of white muscle fibers and genetic diversity of fast and slow growing Atlantic sturgeons (Acipenser oxyrinchus). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, w druku.

Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Sienkiewicz P, Ślipiński P, Żmihorski M (2016) Genetic identification of a non-native species introgression into wild population of the field cricket Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae) in Central Europe. European Journal of Entomology 113: 446–455.

Krajcarz M, Makowiecki D, Krajcarz MT, Masłowska A, Baca M, Panagiotopoulou H, Romańska A, Bednarczyk J, Gręzak A, Sudoł M (2015) On the trail of the oldest domestic cat in Poland. An insight from morphometry, ancient DNA and radiocarbon Datong International Journal of Osteoarchaeology. DOI: 10.1002/oa.2471.

Popovic D, Baca M i Panagiotopoulou H (2015) Complete mitochondrial genome sequences of Atlantic sturgeon, Acipenser oxyrinchus oxyrinchus, Gulf sturgeon, A. o. desotoi and European sturgeon A. sturio (Acipenseriformes: Acipenseridae) obtained through next generation sequencing. Mitochondrial DNA, 28:1-3.

Panagiotopoulou H, Baca M, Baca K, Stankovic A i Żmihorski M (2015) Optimization and validation of a multiplex assay for microsatellite loci analysis in the field cricket, Gryllus campestris (Orthoptera: Gryllidae). Journal of Asia-Pacific Entomology 18, 421–424.

Panagiotopoulou H, Popovic D, Kleszcz S, Stankovic A (2014) Ocena zmienności genetycznej narybku certy użytego do zarybień dorzecza Wisłoki. Materiały pokonferencyjne „Wylęgarnia 2014”: „Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność” pod red. Z. Zakęś, K. Demska-Zakęś, A. Kowalskiej, Olsztyn 2014; 89-103.

Panagiotopoulou H, Popovic D, K Zalewska, P Weglenski, Stankovic A (2014) Microsatellite multiplex assay for the analysis of Atlantic sturgeon populations. Journal of Applied Genetics, 55, 505–510.

Popović D, Panagiotopoulou H, Baca M, Stefaniak K, Mackiewicz P, Makowiecki D, King TL, Gruchota J, Weglenski P, Stankovic A (2014) The history of sturgeon in the Baltic Sea. Journal of Biogeography, 41 (8), 1590–1602.

Panagiotopoulou H, Baca M, Popovic D, Weglenski P, Stankovic A (2014) A PCR-RFLP based test for distinguishing European and Atlantic sturgeons. Journal of Applied Ichthyology 30, 14–17.

Popovic D, Panagiotopoulou H, Kleszcz M, Baca M, Rutkowski R, Heese T, Weglenski P, Stankovic A (2013) Restitution of vimba (Vimba vimba, Cyprinidae) in Poland: genetic variability of existing and restored populations. Ichthyological Research, 60 (2), 149-158.

Galimova DN, Popović D, Panagiotopoulou H, Askeyev IV, Askeyev OV (2013) Preliminary Results Of Ancient DNA Analysis Of Fish Remains From Archaeological Sites. The Third Russian Scientific Conference with International Participation The dynamics of modern ecosystems in the Holocen, Kazan, Tatarstan Republic, Russia. Materiały pokonferencyjne.

Panagiotopoulou H, Popovic D, Stankovic A, Kolman R, Raczkowski M i Szczepkowski M (2012) Badania genetyczne biologicznego materiału wyjściowego do prac nad restytucją jesiotra bałtyckiego (Acipenser oxyrinchus oxyrinchus Mitchill) w Polsce. Komunikaty Rybackie 6 (131), 15-18.

Ławicki Ł, Panagiotopoulou H i Żmihorski M (2010) Występowanie gniewosza plamistego (Coronella austriaca Laurenti, 1768) w Dolinie Dolnej Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 67 (5): 466–473.

Kozakiewicz, M., Gortat, T., Panagiotopoulou, H., Gryczyńska – Siemiątkowska, A., Rutkowski, R., Kozakiewicz, A. and Abramowicz, K. (2009) Genetic spatial structure of two rodent species: bank vole (Myodes glareolus) and yellow-necked mouse (Apodemus flavicollis) – the role of distance and habitat barriers. Animal Biology 59 (2), 169-187.

Popovic D, Panagiotopoulou H, Gruchota J, Makowiecki D, Węgleński P and Stankovic A, (2008). Program restytucji jesiotra w Polsce w oparciu o analizy antycznego DNA. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pod red. R. Kolmana i A. Kapusty, ISBN 978-83-60111-25-3, 203-210.

Stanković A, Panagiotopoulou H, Węgleński P and Popović D (2007) Badania genetyczne nad jesiotrem w związku z programem jego restytucji w wodach Polski. Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, pod red. R. Kolmana, ISBN 978-83-60111-14-7, 21-23.

Publikacje popularno-naukowe:

Kaczmarczyk P i Panagiotopoulou H (2014) Certa - ryba niezwykła. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Kwiecień, 2, 26-32.

Popović D i Panagiotopoulou H (2010) Markery genetyczne w ekologii molekularnej. Praca przeglądowa. Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli, Lipiec/Sierpień, 4, 324 (LXIII), 39-46.

Michalska-Parda A i Panagiotopoulou H (2010) CSI w ekologii, czyli jak śledzić, przewidywać i wpływać na losy gatunków. Biologia w szkole, Czasopismo dla nauczycieli, Maj-Czerwiec, 323 (LXIII), 5-18.

Popovic D i Panagiotopoulou H (2008) Genetyczne podstawy restytucji jesiotra w Polsce. Biologia w szkole, czasopismo dla nauczycieli, Marzec-Kwiecien, 311 (2). Biologia w szkole. Czasopismo dla nauczycieli.

Projekty badawcze:

2019 Doan K, Panagiotopoulou H, Molak M, Siekiera A, Bogdanowicz W. Wykonanie specjalistycznych badań ludzkiego materiału kostnego, pochodzącego z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska, stan. 6 zlokalizowanego w Ciepłem, gm. Gniew, woj. pomorskie.

2018-2019 Zmienność i struktura genetyczna populacji wilka szarego na kontynencie eurozajatyckim. Miniatura DEC-2017/01/X/NZ8/02119. Kierownik: H. Panagiotopoulou-Stawnicka (kierownik). Okres realizacji: 30.01.2018–30.01.2019. Grant NCN.

2017-2019 Dobrostan społeczny i biologiczny dzieci wrocławskich w okresie od średniowiecza do czasów wczesnonowożytnych, 8121/MH/IH/14, prof. dr hab. Mateusz Goliński. Badania wykonano w ramach umowy pomiędzy Wydziałem Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu a Muzeum i Instytutem Zoologii PAN w Warszawie, pt. „Analizy genetyczne 57 próbek archeologicznych, pochodzących z wybranych mogił dziecięcych i dorosłych, które wydobyto ze stanowisk archeologicznych na wrocławskich cmentarzyskach” (Doan K, Panagiotopoulou H, Porębna K, Siekiera A, Molak-Tomsia M, Bogdanowicz W).

2017-2018 Szybkość czy zwrotność? Rola preferencji samic w kształtowaniu sprawności lokomotorycznej samców na przykładzie jaskółki dymówki. PUS nr UMO-2013/09/B/NZ8/03321. Wykonawca. Okres realizacji: 18.07.2014–18.07.2018. Grant NCN.

2011-2015      Grant KBN NR N N304 174140 „Analiza filogeograficzna populacji jesiotra zachodniego i ostronosego w Europie oraz Ameryce Północnej”, kierownik

2011-2014      Projekt POIS-05.02.00-00-182/09-00, pt. "Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego rzeki Wisłoki i jej dopływów", wykonawca

2010-2015      Grant MNiSW NR 12012910 "Nowoczesne technologie w hodowli jesiotra", wykonawca

2010-2015      Grant ZPB/62/72380/IT2/10 „Analiza genetyczna ważnych gospodarczo gatunków ryb w związku z odbudową ich populacji w wodach Polski”, wykonawca

2009-2013      KBN N N304 145537 pt. "Genetyczne, behawioralne i morfologiczne konsekwencje kolonizacji luk w drzewostanie przez gatunek terenów otwartych - świerszcza polnego", wykonawca

2007-2014      Projekt  PO Ryby 2007-2013 - "Projekt pilotażowy w zakresie doskonalenia metod chowu i hodowli jesiotra ostronosego oraz eksperymentalnych zarybień”, wykonawca