Unia Europejska

foto Piotr Ślipiński

W listopadzie 2002 roku na drugiej kondygnacji Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie oraz na tarasie widokowym w Sali Gotyckiej została otwarta wystawa pt.: „Motyle w Pałacu”. Główną częścią ekspozycji przygotowanej przez Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Pałac Kultury i Nauki była największa na świecie artystyczna kompozycja motyli autorstwa Leny Oczachowskiej. Składała się na nią ogromna liczba okazów reprezentujących prawie wszystkie zakątki świata. Wśród licznych gatunków nie zabrakło prawdziwych rekordzistów. Największymi motylami wśród 2 tysięcy okazów były: pawica atlas i agrypina olbrzymia o rozpiętości skrzydeł do 30 cm. Na wystawie można było podziwiać także żywe, latające wśród publiczności motyle. Dodatkową atrakcję stanowiły specjalne inkubatory, w których codziennie wylegały się owady. Żywe motyle oraz artystyczna kompozycja należały do firmy Insect Gallery Polska, natomiast druga część wystawy, znajdująca się na XXX piętrze, pochodziła z Muzeum i  Instytutu Zoologii PAN.