Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA-05/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę mikromacierzy dyskowej

word   ZAPYTANIE OFERTOWE Nr DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

word   Załącznik nr 1 do ZO nr. DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DA-05/D/ZO/MIIZ/2021

Zapytanie ofertowe nr DA-03-D/ZO/MIIZ/2021,  pn."Dostawa mikroskopu Stereoskopowego z kamerą" 

oraz Formularz Ofertowy do zapytania (Załącznik nr 1 do ZO)

   Zapytanie ofertowe

   Formularz ofertowy

word   Informacja z otwarcia ofert

word   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-23/D/ZO/MIIZ/2021 na dostawę zestawu trzech mikroskopów stereoskopowych do prowadzenia obserwacji w świetle odbitym:

Załączniki:

    word Informacje o zmianach ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Wyjaśnienia dotyczace ZO DA-23/D/ZO/MIIZ/2021

    word Informacja z otwarcia ofert

    word Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty