Unia Europejska

Zapytanie ofertowe pn: "Dostawa obrączek plastikowych do znakowania dzikich ptaków dla Centrali Obrączkowania Ptaków Muzeum i Instytutu Zoologii PAN"

1. SWZ Zapytanie ofertowe (pdf)

2. Formularz ofertowy (złacznik nr 1) (MSWord)

3. Informacja z otwarcia ofert

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty