Unia Europejska

ZAPYTANIE OFERTOWE DA-07/D/ZO/MIIZ/2022 Dostawa systemu do sekwencjonowania RNA (MinION Mk1c)


załączniki:

1. OWZ (pdf)

2. Formularz ofertowy -Załącznik nr 1 (docx)

3. Zmiana terminu składania ofert

4. Informacja z otwarcia ofert (pdf)

4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)