Unia Europejska

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa programu do analizy wyników sekwencjonowania NG”, nr DA-01/D/ZO/MIIZ/2023

  1. OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  2. Formularz ofertowy do zapytania
  3. Ogłoszenie o zmianie terminu
  4. Wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego